Nhân Viên Kinh Doanh Lương Trên 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội Lương: 500$ - 1000$

Lượt xem: 239 -

Hạn nộp:2018-07-28

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

ad

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

d

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

dadđ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội
Đầu tư và xây dựng bất động sản

0969349393