Điều khoản

Điều Khoản Sử Dụng Chào mừng bạn đến với SHR Việt Nam ! Trước khi sử dụng trang web SHR Việt nam gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của SHR Việt Nam. Tuân thủ pháp luật Việt nam hiện hành, Không tuyên truyền và cung cấp thông tin trái với quy định của Pháp luật nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Không sử dụng để đăng tải thông tin giả mạo , chưa có tính sát thực, thông tin việc làm phải qua kiểm duyệt đúng với yêu cầu tuyển dụng.

0969349393