Thông dịch viên tiếng hàn(20mil, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 29-01-2020

Interpreters English and Japanese(25mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 22-01-2020

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 26-01-2020

Nhân viên đồ gá(6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 27-01-2020

Injection Molding Engineer(18mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-01-2020

Production Engineering Staff(600usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 29-01-2020

HR Senior Staff(800usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 26-01-2020

Electrical Engineer

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-01-2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ( 500usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 27-01-2020

Nhân viên hành chính nhân sự(500usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-01-2020

Nhân viên IT(600usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 25-01-2020

Accountant Staff(1200usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Production Material Control Staff(12million, Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 28-01-2020

Sales staff(300USD,Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Phòng
 • 18-01-2020

Phó phòng kỹ thuật

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-06-2019

HR team leader(25mil, Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 21-01-2020

Trưởng phòng kinh doanh thép (15 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-01-2020

Giám đốc kinh doanh dự án thép(25 triệu, Hà Nội,English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-01-2020

QUALITY ENGINEERING MANAGER(1500gross,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 28-01-2020

INSPECTOR(1000NET,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 25-01-2020

PRODUCTION ENGINEER (1000gross,Hai Duong, English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 25-01-2020

HR Director( 5000usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Production sup(18 Tr gross,Bac ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 27-01-2020

kỹ sư thiết kế điện (10 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-01-2020

Nhân viên thiết kế Tủ bảng điện( 15 triệu,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 25-01-2020

Pricing Staff (1000usd,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Frieght forwarding sales manager(1.800USD, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2020

warehourse & distribution sales manager(1.800USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 27-01-2020

warehourse & distribution sales manager (1.8000USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 25-01-2020

Production Supervisor (English,1.000 USD, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-01-2020

Nhân viên kinh doanh (Tiếng nhật,14triệu,Hưng yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 28-01-2020

Nhân viên kinh doanh (Phụ gia VLXD; Tiếng Anh; 20 triệu++; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 25-01-2020

Trưởng phòng thiết kế (Nội thất gỗ; 25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 24-01-2020

Nhân viên mua hàng (Tiếng Trung; 10 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 29-01-2020

Trưởng phòng sản xuất (SMT; 30 triệu; Tiếng Anh; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 25-01-2020

Trưởng nhóm sản xuất (SMT; 20 triệu; Tiếng Anh; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-01-2020

Phiên dịch tiếng Hàn (20 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 27-01-2020

Nhân viên vận hành máy (18 triệu; Bình Phước)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 22-01-2020

Sales Executive (English; 700 USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-01-2020

Chief Accountant (English; 45 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 27-01-2020

Senior Township Executive (25 Mil; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 18-01-2020

Biz Planning Staff (English; 1000 USD; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 26-01-2020

Secretary to BOD (English/Korean; 2000 USD; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 26-01-2020

Nhân viên IT (SAP; Tiếng Anh; 15 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-01-2020

Sales Admin (Tiếng Trung; 12 triệu; Bình Phước)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 26-01-2020

Nhân viên kế toán giá thành (Tiếng Nhật N2; 17 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 16-01-2020
0969349393