General Administration Staff ( English; Japanese; 850$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 30-11-2021

QC Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Production Engineering Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

IT Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Engineering Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Process Engineer ( English; 23mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

General Manager ( English; 3000 USD; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Dương
 • 23-11-2021

Nhân viên mua hàng ( tiếng Anh/Trung; 14 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 30-11-2021

HSE Manager ( 30mil; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 01-12-2021

Phiên dịch dự án ( tiếng Nhật, 10~15 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Logistics Staff ( English; 8~15 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

HR Executive ( Recruitment and Training ) ( English; 800$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Cost and budget supervision ( English; 800$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 30-11-2021

Nhân viên nấu ăn ( tiếng Anh; 4~6 mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-12-2021

Social Media

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Key Account Executive ( English; 10~18mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( tiếng Anh; lên đến 3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Chuyên viên pháp chế ( tiếng Anh; 1000~1500$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Giám đốc nhân sự ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Giám đốc tài chính ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Kỹ sư công nghệ quy trình ( tiếng Anh; 12~18; tiếng Anh/Trung )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Nhân viên thu mua ( tiếng Trung; 14~20 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Nhân viên thiết bị SMT ( English/ Chinese; 12~18mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-09-2019

Trợ lý GĐ tiếng Trung ( tiếng Trung; 1000$; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Trưởng phòng Marketing ( tiếng Anh; lên đến 2000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Kế toán trưởng ( 1000USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 27-11-2021

FACTORY MANAGER (English; 2000$; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Nhân viên mua hàng ( tiếng Trung; 8~18 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 02-12-2021

Kỹ sư QA ( English/Chinese; 8~18mil; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 30-11-2021

Kỹ sư lưu trình IE ( Chinese; 8~18 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên quản lý dự án ( English/Chinese; 8~18 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 01-12-2021

Kỹ sư QA ( English/Chinese; 8~18mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Kỹ sư thiết bị ( tiếng Anh/Trung; 8~18 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Kỹ sư sửa chữa

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Quản lý hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Chuyên viên kỹ thuật xi mạ

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 30-11-2021

Nhân viên hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 06-09-2019

QC part leader ( English; 15mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Chuyên viên HSE ( English; 18mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 02-12-2021

Trợ lý quản lý nhân sự ( English; 16~25 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Quản lý nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 01-12-2021

Phiên dịch tiếng Nhật kiêm hành chính

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021
0969349393