Trưởng phòng Xuất nhập khẩu ( tiếng Anh; 25 triệu; Quảng Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Ninh
 • 25-11-2022

Giám đốc Hành chính Nhân sự ( 3500 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Kế toán trưởng ( tiếng Trung; 1800 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 24-11-2022

Trưởng phòng Nhân sự ( tiếng Trung; 1800 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Automation Engineer ( English; 600 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 25-11-2022

Assistant Planning Manager ( English; 40mil; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 1000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 27-11-2022

Production Section Head ( English, Japanese; 30mil; Hau Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hậu Giang
 • 25-11-2022

Senior Sales Executive ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 27-11-2022

Nhân viên Hành chính ( tiếng Anh / Nhật; 650 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Pilot Sample Leader ( English; 25 mil; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

QC Assistant Manager ( Chinese; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Phó phòng kinh doanh ( tiếng Anh; 31 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Sales Executive ( tiếng Anh; 600 USD; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 25-11-2022

HR-GA Manager ( Japanese, English; 40mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Trưởng phòng hành chính Nhân sự ( 30 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 24-11-2022

Cutting Assistant Manager ( English; 35mil; Hoa Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hòa Bình
 • 26-11-2022

HR Chief ( English/Japnanes; 25 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-11-2022

Trucking Director ( English; 1800 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 25-11-2022

Business Manager ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Sales Manager ( Chinese; English; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Seed Production Manager ( English; 4000 USD; Lam Dong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Lâm Đồng
 • 28-11-2022

Quản lý bảo trì máy may ( tiếng Anh; 35 triệu; Hòa Bình )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hòa Bình
 • 27-11-2022

Nhân viên kỹ thuật ( tiếng Anh; 9~ 12 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 27-11-2022

HR Specialist ( English; 20 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 25-11-2022

Quản lý sản xuất ( tiếng hàn; 30 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 32 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Mechanical/ Equipment Part Leader ( English; 32mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 27-11-2022

Delivery Section Manager ( English; 1300 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 25-11-2022

Trưởng phòng HCNS ( tiếng Nhật; 1200 USD; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 22-11-2022

Trưởng phòng kỹ thuật bảo dưỡng ( 20 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 27-11-2022

Planning Manager ( English; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 24-11-2022

Trưởng bộ phận sản xuất ( tiếng Anh; 13 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 26-11-2022

Trưởng phòng kinh doanh ( thỏa thuận; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân viên kinh doanh ( 7 triệu+ hh; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân viên kế hoạch ( tiếng Nhật; 16 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Nhân viên IT ( tiếng Anh; 18 triệu; Bình Phước )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 27-11-2022

Giám đốc điều hành (tiếng Anh; 4500$; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 25-11-2022

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Trung; 18 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 18-10-2019

Recruitment Staff ( Japanese, English; 10mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 19 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-11-2022

Printing Manager ( English; 2000$; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 23-11-2022

QC Cơ khí ( tiếng Anh; tiếng Nhật; 15 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022
0969349393