Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (800usd, Hải Phòng, Tiếng nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 02-07-2020

Phiên Dịch Tiếng Nhật (13mil,Hà Nội, Tiếng nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn(4000usd,Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Phòng
 • 02-07-2020

Import – Export staff (13MIL,Bac Ninh,English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-07-2020

Nhân viên phòng kinh doanh (13mil,Bắc Ninh, Tiếng Nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

Production Manager(20mil gross,Đong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 04-07-2020

HR & GA Assistant Manager (18mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-07-2020

Warehouse Supervisor (800usd,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 05-07-2020

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (25mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 04-07-2020

QA Manager(2000usd, Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 05-07-2020

QUẢN LÝ KHO(18mil, Bình Dương, Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 01-07-2020

Tổng Giám Đốc Ô Tô (3000usd,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (50mil, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 05-07-2020

Kỹ Sư Thiết Kế Đăng Kiểm (12mil,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 05-07-2020

Kỹ sư Điện - Điện tử(10mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật (17net,Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Long An
 • 05-07-2020

Phó phòng kỹ thuật(30mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

Thông dịch viên tiếng hàn(20mil, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 02-07-2020

Interpreters English and Japanese(25mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 04-07-2020

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 05-07-2020

Nhân viên đồ gá(6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 04-07-2020

Injection Molding Engineer(18mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 04-07-2020

Production Engineering Staff(600usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

HR Senior Staff(800usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

Electrical Engineer

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-07-2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ( 500usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 05-07-2020

Nhân viên hành chính nhân sự(500usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 03-07-2020

Nhân viên IT(600usd, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 05-07-2020

Accountant Staff(1200usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Production Material Control Staff(12million, Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 29-06-2020

Sales staff(300USD,Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Phòng
 • 05-07-2020

Phó phòng kỹ thuật

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-06-2019

HR team leader(25mil, Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 30-06-2020

Trưởng phòng kinh doanh thép (15 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Giám đốc kinh doanh dự án thép(25 triệu, Hà Nội,English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-07-2020

QUALITY ENGINEERING MANAGER(1500gross,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 21-06-2020

INSPECTOR(1000NET,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 04-07-2020

PRODUCTION ENGINEER (1000gross,Hai Duong, English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 20-06-2020

HR Director( 5000usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Production sup(18 Tr gross,Bac ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 30-06-2020

kỹ sư thiết kế điện (10 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Nhân viên thiết kế Tủ bảng điện( 15 triệu,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Pricing Staff (1000usd,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Frieght forwarding sales manager(1.800USD, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

warehourse & distribution sales manager(1.800USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 20-06-2020

warehourse & distribution sales manager (1.8000USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 20-06-2020

Production Supervisor (English,1.000 USD, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 01-07-2020

Nhân viên kinh doanh (Tiếng nhật,14triệu,Hưng yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 05-07-2020
0969349393