Phó phòng tuyển Nhân sự (mảng TD; Hà Nội - 18 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-06-2020

Trade Marketing Manager (Hà Nội; 2000USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Trưởng phòng Marketing (Hà Nội; 2000USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-07-2020

Trưởng phòng tuyển dụng (Thỏa thuận; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2020

Nhân Viên Kinh Doanh (15 Triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 18-06-2020

Nhân viên kinh doanh (17 triệu; TP Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-06-2020

Quản lý kinh doanh (29 triệu; TP Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 23-06-2020

Kỹ sư phòng bảo dưỡng(18 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 20-06-2020

Quản lý kho (8 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2020

Nhân viên QC (8 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 30-06-2020

Kỹ sư QC (10 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 23-06-2020

Giám sát QA (15 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 17-06-2020

Trưởng phòng HCNS (46 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 23-06-2020

Trưởng phòng HCNS (23 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 23-06-2020

Chuyên viên pháp chế (25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Nhân Viên Chất Lượng ( 23 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 29-06-2020

Trưởng nhóm kinh doanh (12 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Kĩ sư bảo trì - bảo dưỡng (11 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Phòng
 • 30-06-2020

Assistant Brand Manager/Brand Manager (3000 USD; Ha Noi; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 04-07-2020

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG ANH , 600-800usd, Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Nhân viên thiết kế (Tiếng Anh, 7 triệu, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 19-06-2020

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (2000usd,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 04-07-2020

QA STAFF(10mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 23-06-2020

Nhân Viên Mua Hàng ( 20mil, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-06-2020

SCM Staff(550usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 04-07-2020

NHÂN VIÊN PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU(12,5mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Japanese Interpreter for QA (550usd,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-06-2020

QAQC Superintendent (2500usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

General Sales Manager (Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Trợ Lý Giám Đốc Về Huy Động Vốn(1000usd,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Chuyên viên Kinh doanh (4mil,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Chuyên viên Hành chính Nhân sự(8mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Chuyên viên Marketing (18 mil,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

PRODUCT ENGINEER (700usd,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 04-07-2020

Kế toán trưởng(15mil, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 23-06-2020

Quản lý và đào tạo nhân sự(15mil,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-06-2020

Nhân viên kỹ thuật sản xuất(8,5mil,Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 29-06-2020

Trưởng phòng sản xuất(1200usd,Vĩnh Phúc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Vĩnh Phúc
 • 02-07-2020

QA Supervisor(Negotiation,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2020

HSE Manager (28mil, Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 29-06-2020

Kỹ thuật tiện CNC (20mil, Hưng yên,Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 02-07-2020

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng(20mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

Sale Assistant Manager(5000USD, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-07-2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng(15mil,Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 05-07-2020

Phó phòng Sales(3000USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 02-07-2020
0969349393