Trưởng phòng nhân sự (Tiếng Anh; 20 tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 04-06-2019

Giám đốc nhân sự (Tiếng Anh; 40 tr; Nghệ An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nghệ An
 • 16-06-2019

Trưởng phòng phun đúc (Nhựa; Tiếng Hàn; 22tr ++; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-06-2019

Resident Engineer (English; Automotive; 2000 USD; Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 15-06-2019

Kỹ sư quy trình (Tiếng Anh; 10 tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 04-06-2019

QA Assistant Manager (Japanese N2,N3/English; 1200 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 08-06-2019

Legal Assistant (English; 30 mil; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 13-06-2019

Compliance Manager (English, Garment; 30 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Sales & Marketing Manager (English; Negotiate; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 06-06-2019

R&D Innovation Manager (English; Negotiate; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-06-2019

SMT Service Engineer (English; 1200 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-06-2019

Facility Manager (English; 1500 USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 04-06-2019

Nhân viên xuất nhập khẩu (Thu Mua, 15 tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 06-06-2019

Sales Engineer (English; 750 USD; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

Sales Engineer (English; 750 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 14-06-2019

Sales Manager (Logistic, English, 2000 USD, HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

Kỹ sư vận hành máy (Tiếng Anh, 22 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

IT staff (English; 700USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 08-06-2019

HR Supervisor (C&B; English; 1000 USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 16-06-2019

HR Supervisor (Training; English; 1000 USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 15-06-2019

Deputy of Sales Manager (English;2000USD; Hanoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Giám đốc tài chính (100 triệu; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-06-2019

Phiên dịch Tiếng Trung (12 triệu; Tiền Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 15-06-2019

Quản lý sản xuất( Tiếng Nhật N3; 20 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 17-06-2019

Trợ lý bộ phận môi trường ( Tiếng Nhật N3;20 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 13-06-2019

Trợ lý phòng mua hàng ( Tiếng Nhật N3; 20triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 05-06-2019

Trợ lý phòng HCNS (Tiếng Nhật N2; 20 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 13-06-2019

Production Planning Manager (English;1800USD; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 06-06-2019

Kế toán tổng hợp (Sản xuất; 18 triệu; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 16-06-2019

Trưởng/ Phó phòng đào tạo (Tiếng Anh; 1000 USD; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 17-06-2019

Warehouse Sales and Marketing Supervisor (English; 1500 USD+; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 10-06-2019

Planning Assistant (English; 15 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Trợ lý giám đốc (Tiếng Anh; 15 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Import Export Supervisor (English; 16 mil; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 01-03-2019

GA staff (English; 15 mil; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 16-06-2019

Line manager ( English; 50mil; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 15-06-2019

Trợ Lý Sản Xuất (Dệt may; 1000USD; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 16-06-2019

Domestic Sale Manager ( English/Chinese; 1500 USD; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 16-06-2019

Logistics staff (English; 850USD; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Sales Engineer (English; 25 mil++; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 13-06-2019

R&D Staff (English; 600 USD; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-06-2019

Kỹ sư chất lượng khách hàng (Tiếng Anh; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Process Engineer (English/JapaneseN2; 800 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-06-2019

QA/QC Engineer (English; 15 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-06-2019

Purchasing Executive (English+Chinese; 18 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 14-06-2019
0969349393