Cost and budget supervision ( English; 800$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 04-07-2020

Nhân viên nấu ăn ( tiếng Anh; 4~6 mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-07-2020

Social Media

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Key Account Executive ( English; 10~18mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 04-07-2020

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( tiếng Anh; lên đến 3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-07-2020

Chuyên viên pháp chế ( tiếng Anh; 1000~1500$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Giám đốc nhân sự ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Giám đốc tài chính ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Kỹ sư công nghệ quy trình ( tiếng Anh; 12~18; tiếng Anh/Trung )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Nhân viên thu mua ( tiếng Trung; 14~20 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 01-07-2020

Nhân viên thiết bị SMT ( English/ Chinese; 12~18mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-07-2020

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-09-2019

Trợ lý GĐ tiếng Trung ( tiếng Trung; 1000$; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Trưởng phòng Marketing ( tiếng Anh; lên đến 2000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Kế toán trưởng ( 1000USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 23-06-2020

FACTORY MANAGER (English; 2000$; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-07-2020

Nhân viên mua hàng ( tiếng Trung; 8~18 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 05-07-2020

Kỹ sư QA ( English/Chinese; 8~18mil; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 05-07-2020

Kỹ sư lưu trình IE ( Chinese; 8~18 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 05-07-2020

Nhân viên quản lý dự án ( English/Chinese; 8~18 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Kỹ sư QA ( English/Chinese; 8~18mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-07-2020

Kỹ sư thiết bị ( tiếng Anh/Trung; 8~18 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 30-06-2020

Kỹ sư sửa chữa

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Quản lý hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Chuyên viên kỹ thuật xi mạ

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-07-2020

Nhân viên hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 06-09-2019

QC part leader ( English; 15mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 29-06-2020

Chuyên viên HSE ( English; 18mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 29-06-2020

Trợ lý quản lý nhân sự ( English; 16~25 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Quản lý nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-07-2020

Phiên dịch tiếng Nhật kiêm hành chính

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Trưởng phòng điều độ sản xuất và kế hoạch

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bến Tre
 • 02-07-2020

Kĩ sư kinh doanh dự án M&E

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Giám đốc nhà máy ( 50-60 triệu, Bến Tre)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bến Tre
 • 05-07-2020

Nhân viên nhân sự (Tiếng anh; 15 triệu; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 17-06-2020

GIÁM SÁT VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA/ MÁY THỔI CHAI PET

Công ty TNHH Bao Bì Alpla (Việt Nam)

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 04-07-2020

Quản lý nhà máy (Hà Nội; 49 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Chuyên viên tuyển dụng (Hà Nội; 15 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Giám đốc nhà máy (Bình Dương; 2500USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 04-07-2020

Trưởng phòng kho vận (25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Trưởng phòng quản lý chất lượng (Hà Nội; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2020

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán (Hà Nội - 35 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2020
0969349393