QA Manager ( English; 45mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

QA Supervisor ( tiếng Anh; 700$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

C&B Team Leader ( English/Japanese; 20mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

C&B Staff ( English; 12mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 20-09-2020

Chuyên viên QA-ISO (Tiếng Trung/Anh; 15 triệu, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 20-09-2020

Phó giám đốc nhà máy ( tiếng Anh; 50 triệu; Phú Thọ )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Phú Thọ
 • 20-09-2020

Nhân viên kinh doanh ( 20 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

R&D Manager ( English; 2000$; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

General Administration Staff ( Japanese; 850$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Giám đốc tài chính ( tiếng Anh; 60 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

QA Manager ( tiếng Anh; 40 triệu; Nghệ An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nghệ An
 • 18-09-2020

Trợ lý Chủ tịch HĐQT ( tiếng Anh; 25-35 mil; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Quản lý đầu tư ( 2500$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

QA Staff ( tiếng Anh; 14 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 17-09-2020

Trưởng phòng R&D ( tiếng Anh; 2000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Giám đốc kinh doanh ( tiếng Anh; 20 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Designer ( tiếng Anh; 12 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Market Research ( tiếng Anh; 12 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Chuyên viên HSE ( Tiếng Anh; 18 triệu, Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 20-09-2020

Production Manager ( English; 50mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Production Manager ( English; 30~50mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Production Assistant Manager/ Manager ( English; 50mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

IE Engineer ( English; 23mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-09-2020

IE Manager ( English; 3000$; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-09-2020

Nhân viên Marketing ( 12 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Material Warehouse Manager ( English; Korean; 30mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

General Administration Staff ( English; Japanese; 850$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

QC Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 20-09-2020

Production Engineering Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-09-2020

IT Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-09-2020

Engineering Staff ( English; 500$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-09-2020

Process Engineer ( English; 23mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

General Manager ( English; 3000 USD; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Dương
 • 21-09-2020

Nhân viên mua hàng ( tiếng Anh/Trung; 14 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

HSE Manager ( 30mil; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Phiên dịch dự án ( tiếng Nhật, 10~15 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Logistics Staff ( English; 8~15 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

HR Executive ( Recruitment and Training ) ( English; 800$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Cost and budget supervision ( English; 800$; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Nhân viên nấu ăn ( tiếng Anh; 4~6 mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 20-09-2020

Social Media

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Key Account Executive ( English; 10~18mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( tiếng Anh; lên đến 3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Chuyên viên pháp chế ( tiếng Anh; 1000~1500$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Giám đốc nhân sự ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Giám đốc tài chính ( tiếng Anh; 2000~3000$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Kỹ sư công nghệ quy trình ( tiếng Anh; 12~18; tiếng Anh/Trung )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020
0969349393