Nhân viên IT ( Tiếng Anh; 10 triệu; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nam
 • 03-12-2021

Accounting Senior Staff ( English; 650 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Phiên dịch tiếng Hàn ( Tiếng Hàn; 28 triệu; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 01-12-2021

Acting Admin Manager ( Tiếng Anh; 30 triệu; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Phó phòng cải tiến ( Tiếng Hàn; 18 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

QA/QC Staff ( English; 9 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Senior Account ( Tiếng Anh; 18 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 30-11-2021

Warehouse Manager ( English; 2500 USD; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-12-2021

QA, QC Manager ( English; 1500 USD; Ba Ria- Vung Tau )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 19-11-2021

Sales Engineer ( Tiếng Nhật; thỏa thuận; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 24-11-2021

Sales Executive ( English; Korean; 800 USD; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 02-12-2021

Giáo viên tiếng Nhật ( Tiếng Nhật; 14 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 02-12-2021

Kế toán tổng hợp ( Tiếng Anh; 15 triệu; Đà Nẵng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đà Nẵng
 • 30-11-2021

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Hàn; 35 triệu; Quảng Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Ninh
 • 29-11-2021

Quản lý chất lượng ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 30-11-2021

Chủ quản Kỹ thuật ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Sales Logistics Manager ( Tiếng Anh; min 1000 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Operation Staff ( Tiếng Anh/ Trung; 1000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 25-11-2021

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Trung; 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Theo dõi đơn hàng ( Tiếng Trung; 17 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Trưởng phòng thu mua ( 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 01-12-2021

Senior Quality Management System ( English; 2000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 01-12-2021

Sales Executive Horeca ( English; 800 USD + com; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

General Accountant ( English/ Japanese; Negotiate; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 02-12-2021

QA Manager ( tiếng Anh; lương thỏa thuận; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

Quản lý sản xuất ( tiếng Trung; 2500 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Testing Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2021

SMT Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 26-11-2021

Process Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Mechanical Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 03-12-2021

Automation Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Industrial Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

Trưởng phòng kỹ thuật ( 25 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

QA Senior Staff ( Japanese; 14 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-12-2021

Senior QA Engineer ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 26-11-2021

Giám đốc nhà máy ( 30 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Kỹ sư dự án ( tiếng Anh; 27 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

R&D Supervisor ( English/Chinese; 20 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 02-12-2021

Trưởng phòng quản lý cung ứng ( tiếng Nhật; 33 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 02-12-2021

CS Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 29-11-2021

QC Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 01-12-2021

Mechanical Engineering Staff ( English/ Korean; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

SMT Technical Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

SMT Production Supervisor ( English; 1500 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Senior Buyer ( English; 1000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Sales Executive ( English+ Japanese; 800 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Commodity/Sourcing Specialist ( English; 1500 USD; Da Nang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đà Nẵng
 • 01-12-2021

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Nhật; 1000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Production Chief ( Japanese; 20 mil; Ho chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 02-12-2021
0969349393