QC Assistant Manager ( Chinese; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Phó phòng kinh doanh ( tiếng Anh; 31 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Sales Executive ( tiếng Anh; 600 USD; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 22-09-2020

HR-GA Manager ( Japanese, English; 40mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 18-09-2020

Trưởng phòng hành chính Nhân sự ( 30 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Cutting Assistant Manager ( English; 35mil; Hoa Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hòa Bình
 • 20-09-2020

HR Chief ( English/Japnanes; 25 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

Trucking Director ( English; 1800 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Business Manager ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Sales Manager ( Chinese; English; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Seed Production Manager ( English; 4000 USD; Lam Dong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Lâm Đồng
 • 21-09-2020

Quản lý bảo trì máy may ( tiếng Anh; 35 triệu; Hòa Bình )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hòa Bình
 • 21-09-2020

Nhân viên kỹ thuật ( tiếng Anh; 9~ 12 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 20-09-2020

HR Specialist ( English; 20 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 21-09-2020

Quản lý sản xuất ( tiếng hàn; 30 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 32 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 22-09-2020

Mechanical/ Equipment Part Leader ( English; 32mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 21-09-2020

Delivery Section Manager ( English; 1300 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-09-2020

Trưởng phòng HCNS ( tiếng Nhật; 1200 USD; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Trưởng phòng kỹ thuật bảo dưỡng ( 20 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Planning Manager ( English; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Trưởng bộ phận sản xuất ( tiếng Anh; 13 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Trưởng phòng kinh doanh ( thỏa thuận; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Nhân viên kinh doanh ( 7 triệu+ hh; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 20-09-2020

Nhân viên kế hoạch ( tiếng Nhật; 16 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Nhân viên IT ( tiếng Anh; 18 triệu; Bình Phước )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 21-09-2020

Giám đốc điều hành (tiếng Anh; 4500$; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 20-09-2020

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Trung; 18 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 18-10-2019

Recruitment Staff ( Japanese, English; 10mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 19 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Printing Manager ( English; 2000$; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

QC Cơ khí ( tiếng Anh; tiếng Nhật; 15 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Nhân viên mua hàng ( tiếng Nhật; 800$; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần Elmich

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 17-10-2019

Works Programme Manager ( English; min 2000$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Japanese Sales Staff ( English; 3000$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Trung; 18 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 20-09-2020

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Trưởng phòng tuyển dụng ( tiếng Anh; 30 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Nhân viên cung ứng vật tư ( tiếng Anh; 14 triệu; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 22-09-2020

Supply Chain Manager ( English; 45mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 20-09-2020

Production Manager ( English; 60mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 20-09-2020
0969349393