[Sales] - cần tuyển GẤP các vị trí Sales sau

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Senior Sales Director ($5000++; Hanoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Sales and Service Engineer ( English; 1000 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

General Accountant ( English; 18 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Swine Product Managament ( English; 30 mil; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 25-11-2022

Aqua Product Managament ( English; 30 mil; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 28-11-2022

PE Staff ( English; 13 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 25-11-2022

Senior Sales Executive ( English; 35 mil gross; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 25-11-2022

Giám sát bán hàng ( Tiếng Anh; 1000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 26-11-2022

Trưởng nhóm CSKH ( Tiếng Anh; 1000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Trưởng phòng QC ( 25 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 27-11-2022

Trưởng phòng sản xuất ( 25 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh; 20 triệu; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 28-11-2022

QA Manager ( English; 33 mil; Quang Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 28-11-2022

Trưởng phòng Marketing ( Tiếng Anh; 35 triệu + KPI; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 27-11-2022

IT Part Leader ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 26-11-2022

Sales Executive ( English; 30 mil + bonus; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-11-2022

HR Recruiter ( English; 15 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 24-11-2022

Washing Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 27-11-2022

QA Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 28-11-2022

IT Manager ( English; 2000 USD; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 25-11-2022

Printing Specialist ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 25-11-2022

Dealer Principal ( English; 5000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 25-11-2022

Trưởng phòng IT ( Tiếng Anh; 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-11-2022

QA Staff ( English/ Japanese; 20 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 24-11-2022

Quản lý bộ phận Đúc ( Tiếng Nhật; 1000- 2000 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Kế toán ( Tiếng Trung; Thỏa thuận; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 25-11-2022

Chuyên viên Hành chính ( Tiếng Trung; 800 USD; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2022

Accounting Manager ( English; 2500 USD; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 26-11-2022

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-11-2022

Chief Accountant ( English; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 26-11-2022

HR&Admin Manager ( English/ Chinese; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 25-11-2022

HR Manager ( Tiếng Anh; 3000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 27-11-2022

Merchandiser ( English; 20 mil; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 26-11-2022

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Anh; 2000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Production Manager ( Tiếng Anh; 1600 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 26-11-2022

Kỹ thuật viên hiệu chuẩn ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng phòng kinh doanh ( 17 triệu + hh; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Kỹ sư QC ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 10 triệu; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 27-11-2022

QA&QC Manager ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 30 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám đốc điều hành ( Tiếng Anh; 6000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-11-2022

Giám đốc cung ứng ( Tiếng Anh; 5000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Nhật; 22 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 26-11-2022
0969349393