Kỹ thuật viên hiệu chuẩn ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Trưởng phòng kinh doanh ( 17 triệu + hh; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 01-12-2021

Kỹ sư QC ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 10 triệu; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 03-12-2021

QA&QC Manager ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 30 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Giám đốc điều hành ( Tiếng Anh; 6000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-12-2021

Giám đốc cung ứng ( Tiếng Anh; 5000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 02-12-2021

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Nhật; 22 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Production Manager ( English; 1700 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Giám đốc Nhân sự ( Tiếng Anh; Thương lượng; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 30-11-2021

QC Leader ( Tiếng Nhật; 15 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Nhân viên QA/QC ( Tiếng Anh; 18 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 03-12-2021

Manager of SMT Engineering ( English; 3000 USD; Da Nang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đà Nẵng
 • 03-12-2021

Trưởng ca sản xuất ngành thực phẩm ( 16 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Chuyên viên ISO ( 9 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Trưởng bộ phận bảo trì ( 15 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Maintenance Staff ( English/ Japanese; 16 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

Sales Admin Staff ( English, Japanese; 1500 USD; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 03-12-2021

Global HR Specialist ( English; 1500 USD; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 03-12-2021

Trưởng phòng QA&QC ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật; 1800 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 03-12-2021

Manufacturing Manager ( English; 50 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Production Manager ( English; Negotiable; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 03-12-2021

Trưởng phòng kinh doanh ( 30 triệu + doanh thu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Giám đốc điều hành ( 3500 USD + doanh số; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

HR Assistant Manager ( English; 25 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Kỹ sư thiết kế ( Tiếng Anh; 15 triệu; Vĩnh Phúc )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Vĩnh Phúc
 • 03-12-2021

Supply Chain Manager ( English; 40 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 04-12-2021

Kỹ sư phòng R&D ( Tiếng Anh/ Tiếng Hàn; 20 triệu; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 03-12-2021

Assembly Supervisor ( English; 25 mil; Vinh Phuc )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Vĩnh Phúc
 • 01-12-2021

Chủ quản kho ( Tiếng Trung; 25 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 02-12-2021

HR Manager ( English; 40 mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 03-12-2021

Production Section Chief ( English/ Japanese; 15 mil; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 03-12-2021

Customers Development Supervisor ( English; Negotiate; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 03-12-2021

HR Male Staff ( Korean; Negotiate; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 03-12-2021

Brand Development Manager ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 01-12-2021

Finance Team Leader ( English; 2000 USD; Thai Nguyen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Nguyên
 • 02-12-2021

Nhân viên kỹ thuật sản xuất ( 9 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

Nhân viên mua hàng ( Tiếng Anh, Tiếng Trung; 20 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh/ Tiếng Trung; 20 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 03-12-2021

Chief Accountant ( English; 30 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021
0969349393