Senior Officer/ Assistant Chemical Dept (English; 35 mil; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 13-06-2019

Senior Officer/ Assistant IE Manager (English; 35 mil; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 06-06-2019

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Tiếng Anh; 2000 USD; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 06-06-2019

QC Manager (Funiture; 1700 USD; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 17-06-2019

PE LEADER(English/Japanese,900USD++,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-06-2019

Marketing Executive(English,800USD,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Kỹ sư quản lý chất lượng(Tiếng Nhật,12,5tr, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn(Tiếng Hàn,20tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Senior/ Junior Financial Controller(English,1000USD,Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-06-2019

Kế toán ngân quỹ(Tiếng Anh, 20tr, Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-06-2019

Sales Executive(English/Japanese,750 USD, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu ( Tiếng Anh, 30mil, Nghệ An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nghệ An
 • 17-06-2019

Sales Specialist (B2B; 16 mil; Thai Nguyen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Thái Nguyên
 • 17-06-2019

Legal Specialist ( English,1000 USD, Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 15-06-2019

Nhân viên nhân sự cấp cao (Tiếng Anh/Tiếng Nhật,20tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 17-06-2019

Mechanical Engineer ( English/ 15mil/ Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 17-06-2019

Production Manager (40 mil; English; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 15-06-2019

Merchandise Department( English, 30mil,Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

Giám đốc dịch vụ(Tiếng anh,20tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Quality management(English,25mil,Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 15-06-2019

Manager Merchandise Division (English, 30mil, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

Marketing Leader ( English, 20 mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 17-06-2019

Data Analytics & CRM Senior Executive(English,2000USD++, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 10-06-2019

Nhân viên QA(Tiếng Anh/Tiếng Nhật,10tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Sales staff(English,15mil,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Nhân viên an toàn lao động(Tiếng Anh/Tiếng Nhật, 15tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Trợ lý kế toán trưởng ( Tiếng Anh, 18 triệu, Yên Bái)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Yên Bái
 • 11-06-2019

Sales Specialist ( English & Chinese, 16 mil, Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 14-06-2019

Maintenance Staff(English,12mil,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Purchasing/ Sourcing Assistant Manager (English; 25 mil; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 17-06-2019

Sales Manager ( English& Chinese,2000 USD, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-06-2019

Production Manager ( English,37ml, Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 13-06-2019

Sales staff ( English,9ml, Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 09-06-2019

Procurement Staff(English,8mil,Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 15-06-2019

Coordinator Staff(English,8mil,Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 16-06-2019

Nhân viên IT ( Tiếng Anh ,11 triệu, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 17-06-2019

Maintenance Service Supervisor/ Manager(English, 23mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

Trưởng phòng ISO( English,15mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Nhân viên chất lượng(11mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 04-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ ( Tiếng Anh, 12 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 11-06-2019

R&D (VA) Engineer ( English/ Japanese, 15mil, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

Senior Compliance Supervisor ( English, 1200USD,Bac Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 17-06-2019

Trưởng nhóm tự động hóa(Tiếng Anh, 15tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 13-06-2019

Shiftleader ASSY(Tiếng Hàn,16tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Kỹ sư tự động hóa(Tiếng Anh, 11tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-06-2019
0969349393