Nhân viên xuất nhập khẩu (Tiếng trung; 13 triệu; Hưng Yên)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Trưởng phòng kinh doanh (Anh + Hàn; Mực in; 40 triệu; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Quản lý kinh doanh (Tiếng Trung; 15 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 23-11-2022

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh/Trung; 1000 USD; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Trưởng nhóm QC (Tiếng Anh; Hàn; 20 Triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2022

Trưởng phòng QC (Tiếng Hàn; Anh; Hải Phòng; 39 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 25-11-2022

Phiên dịch viên tiếng Hàn (Tiếng Hàn; Hải Phòng; 17 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2022

Trưởng nhóm sản xuất (Tiếng Anh; Hàn; Hải Phòng; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 26-11-2022

Trưởng phòng sản xuất (Tiếng Anh; 39 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 24-11-2022

Trưởng nhóm PE (Tiếng Anh; Hải Phòng; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2022

Trưởng nhóm cải tiến (Tiếng Anh; Hàn; 15 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 27-11-2022

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh; Hưng Yên; Hà Nội; Thoả Thuận)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân viên Y Tá (Hà Nội; 7.5 Triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám sát đảm bảo chất lượng (Tiếng Anh; Hà Nội; 18 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám sát kinh doanh (Tiếng Trung; Hồ Chí Minh; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Kỹ sư ngành khuôn nhựa (Bình Dương, lên tới 18 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 23-11-2022

Trưởng phòng chất lượng QC (Hưng Yên; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 25-11-2022

Chuyên viên kinh doanh dự án (Tiếng Anh; Hà Nội; 1500USD).

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Sales Manager (Logistics;1500 USD +++; Haiphong, Bacninh, HCM, HN)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng
 • 26-11-2022

Nhân viên kinh doanh (Vận tải; Tiếng Anh; Trung; 1000 USD; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 22-11-2022

Nhân viên QA cấp cao (Dược phẩm; 13 triệu; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Bình Dương
 • 25-11-2022

Nhân viên kế hoạch sản xuất (Tiếng anh; 13 triệu; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh Bình Dương
 • 24-11-2022

Phó Phòng Kinh Doanh (May Mặc; Tiếng Trung+Tiếng Anh; USD 2000++)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Long An
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Điện (13-25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 09-09-2020

IT Staff (Long An, Production; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 09-09-2020

IT Staff (Long An, Production; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 25-11-2022

Purchasing Manager (3000 USD max; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 26-11-2022

Area Sales Manager (GT; FMCG; Hanoi, 60mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 25-11-2022

Trưởng phòng QA/QC (Nhựa; 30 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 22-11-2022

Sourcing Manager (Tiếng Anh; Quảng Nam; 30mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 27-11-2022

Facility Staff (20 mil; Maintenance; Hanoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-11-2022

IQC manager (English, 30 mil; Bắc Ninh, có xe đưa đón từ Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Chuyên Viên IT (1200 USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 26-11-2022

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh & Bán Hàng (2000 USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm (40 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Sales Manager (Logistics;1500 USD; English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hải Phòng
 • 28-11-2022

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Ô tô; 33 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Tiếng Nhật, 1800 USD, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 26-11-2022

SAP Solution Consultant (1500 USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Thiết kế khuôn nhựa (Tiếng Việt; Hà Nội; 500-800USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Điện (13-25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022
0969349393