Giám Đốc Kinh Doanh ( Tiếng Anh, 30-100mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 10-08-2019

Sales Manager ( English/1000-1200USD/Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 14-08-2019

Nhân Viên Phòng Vật Tư ( Thương Lượng, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-08-2019

Nhân viên kinh doanh tiếng Trung ( Tiếng Trung/ 15-20mil/Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-08-2019

Nhân viên Thu Mua Tiếng Trung ( Tiếng Trung/15-20mil/ Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-08-2019

Purchasing Manager (English/Japanese; 1200 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-08-2019

Retail Sales Manager (English; 2000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 18-08-2019

HR Manager ( Tiếng Nhật, 1800USD, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 14-08-2019

Production Supervisor ( English/ 800-1200USD/ Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 11-08-2019

Kế toán tổng hợp ( Tiếng Anh/ 600-1000USD/ Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-08-2019

Production Assistant ( English/ 15-25mil/Dong Thap)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Tháp
 • 19-08-2019

Trưởng phòng phát triển(English/Korean,20mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-08-2019

Marketing Manager (English ; 40 mil; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-08-2019

Production Manager(English,1500USD,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-08-2019

HR staff ( English ; 11mil; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 12-08-2019

Kế toán trưởng( Tiếng Anh,30tr, Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 13-08-2019

Sale Manager (English/Japanese ; 1600USD ; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-08-2019

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh, 25-30mil, Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 19-08-2019

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất Khuôn (22 triệu ++; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-08-2019

Project Sales & Marketing Manager(English,2500USD,Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-08-2019

Production Supervisor ( English ; 33mil ; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-08-2019

QA manager (English/Japanese -1500USD-Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-08-2019

Planning & Logistic Coordinator( English,20mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-08-2019

Nhân viên khai báo hải quan ( English ; 15mil ; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 19-08-2019

Nhân viên kinh doanh(English,20tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-08-2019

Quản lý chuỗi nhà hàng(Tiếng Anh, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-08-2019

Trưởng nhóm Giám Sát Cơ ( 25-30mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-08-2019

Kỹ Sư Cơ Điện ( 15-20mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 14-08-2019

Biên Dịch Tiếng Hàn Quốc ( Tiếng Hàn, 10-12mil, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 15-08-2019

Finance Suppervisor (English; 26 mil; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 10-08-2019

Senior & Junior Technical Service Engineer (English ; 25 mil ; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 18-08-2019

Procurement Manager (English ; 2.000 USD; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 18-08-2019

Trường phòng cung ứng kho ( 30ml; Tây Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Tây Ninh
 • 18-08-2019

Quản lý kinh doanh(Tiếng anh,46tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 18-08-2019

Production Manager (Footwear; English; 80 mil; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-08-2019

HR Manager (Korean; Negotistion; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 14-08-2019

Luật sư(Tiếng Anh,28tr,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-08-2019

Procurement Manager (English; Negotiation; Expat; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 13-08-2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn(Tiếng Hàn,30tr,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 15-08-2019

QC Supervisor (Wood; English; 20 mil; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 17-08-2019

Trưởng phòng kinh doanh(Tiếng Anh,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-08-2019

Quản lý R&D(Tiếng Anh, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-08-2019
0969349393