Quản lý dự án (Tiếng anh; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-06-2020

Continuous Improvement Engineer (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 04-07-2020

Media Buying Manager (3000USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-06-2020

HR Manager (English; French; 30 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-06-2020

Deputy Warehouse Manager (Production; English; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 05-07-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Tiếng Anh; 800 USD++)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-06-2020

Trưởng Phòng IT (ERP/SAP; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 29-06-2020

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 16-07-2018

Designer (Interior; English; 800 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-06-2020

Assistant Chief Engineer (Services Engineering; English; 17 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi
 • 01-07-2020

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất (Nông Nghiệp; 40 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 20-06-2020

Biên phiên dịch (Tiếng Hàn; Quản lý chất lượng; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên Hà Nam
 • 30-06-2020

Giám đốc nhà máy (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 17-06-2020

Compliance Manager (Garment; 1700 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 24-06-2020

Retail Sales Manager ( Sanitary equipment; 2200USD; Can Tho )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Cần Thơ
 • 22-06-2020

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hoa, Tiếng Anh, 18 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 21-06-2020

Sales Director (Color Steel Sheet; English) - $3.000

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-06-2020

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 05-07-2020

Nhân Viên CSKH Marketing

FPT Softwarea

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 04-07-2020

Nhân Viên Văn Phòng

FPT Softwarea

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 05-07-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Trên 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 04-07-2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (C.F.D)

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-07-2020

Quản lý kinh doanh khu vực - 30 triệu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-06-2020

Trưởng bộ phận thiết kế sáng tạo (Bao bì, Tem nhãn; 1700 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Giám đốc quản lý chất lượng (Điện; Điện tử; 3000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Phiên dịch và trợ lý tiếng hàn

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Phó Phòng bảo trì

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

Chuyên Viên Marketing

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 03-07-2020

Chuyên Viên Trade Marketing

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội An Giang
 • 05-07-2020

Nhân Viên Lập Trình Laravel

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 1000$ - 2000$
 • An Giang Bắc Ninh
 • 04-07-2020

Lập Trình.net

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bến Tre
 • 04-07-2020

Lập Trình Viên Php

Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y tế Quốc tế

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 04-07-2020

Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • An Giang Bắc Giang
 • 04-07-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Thu Nhập 10- 30 Triệu.

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 02-07-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất Tại Hà Nội

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$
 • Hà Nội An Giang
 • 04-07-2020
0969349393