Trưởng phòng biên tập (1.500 – 2.500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Giám Đốc IT - CTO ($2.500 - 5.000) - Hà Nội

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-09-2020

Insole Production Manager (Footwear; English; 30 mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 21-09-2020

Lean Specialist (English; 20 mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Production Manager (Automotive; English; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

Sales Engineer (English/Korean; 1600 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Production Manager (English; 45 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 21-09-2020

R&D Director (F&B; FMCG; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 18-09-2020

Operation Director (F&B; FMCG; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-09-2020

Giám đốc kinh doanh (Hàng gia dụng; 4000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Production Engineering Staff (English/Japanese; 9Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

GA staff (English/Japanese; 10 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-09-2020

Trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 16 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 18-09-2020

Sale out staff (English; 400 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 17-09-2020

Nhân viên kinh doanh (Cơ khí/điện tử; Tiếng Anh; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-09-2020

Trade Marketing Leader (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

QA Supervisor (English&Japanese; 16 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Hospital Support Staff

ZUELLIG PHARMA VIETNAM

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

QA Manager

ZUELLIG PHARMA VIETNAM

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Internal Communications Executive

KMS TECHNOLOGY

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-09-2020

Security Specialist

KMS TECHNOLOGY

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-09-2020

NET Developer (Up to $1000)

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Hardware Engineer

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Regional SAP WM Consultant

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-09-2020

IT Supervisor

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Procurement & Logistics Manager (HCMC)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-09-2020

LVS Sales engineer (Hanoi)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

FA Center Engineer (HN-HCMC)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 17-09-2020

Senior Sales Executive (Home Appliances) (Danang)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 1000$ - 2000$
 • Đà Nẵng
 • 21-09-2020

Sales Manager (Southern Market)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 20-09-2020

Lập Trình Viên ISO (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

Production Manager (Garment/Textile; English; 36 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 22-09-2020

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật; 22 Triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 20-09-2020

Nhân viên phiên dịch (Tiếng Trung; 12 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 21-09-2020

Senior Java Engineer ( English; USD1500)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

Nhân Viên Kế Toán ( Tiếng Anh; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 19-09-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (Tiếng Nhật; 1000USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

IT Manager (English; Chinese; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 21-09-2020

Nhân viên sản xuất (Tiếng Nhật; 9 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 21-09-2020

Quản lý dự án (Tiếng anh; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-09-2020

Continuous Improvement Engineer (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 22-09-2020

Media Buying Manager (3000USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

HR Manager (English; French; 30 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-09-2020

Deputy Warehouse Manager (Production; English; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Tiếng Anh; 800 USD++)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Trưởng Phòng IT (ERP/SAP; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 21-09-2020

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 16-07-2018
0969349393