R&D Director (F&B; FMCG; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Operation Director (F&B; FMCG; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 29-01-2020

Giám đốc kinh doanh (Hàng gia dụng; 4000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Production Engineering Staff (English/Japanese; 9Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 13-01-2020

GA staff (English/Japanese; 10 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 26-01-2020

Trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 16 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 25-01-2020

Sale out staff (English; 400 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Nhân viên kinh doanh (Cơ khí/điện tử; Tiếng Anh; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 26-01-2020

Trade Marketing Leader (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-01-2020

QA Supervisor (English&Japanese; 16 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 15-01-2020

Hospital Support Staff

ZUELLIG PHARMA VIETNAM

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-01-2020

QA Manager

ZUELLIG PHARMA VIETNAM

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2020

Internal Communications Executive

KMS TECHNOLOGY

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-01-2020

Security Specialist

KMS TECHNOLOGY

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-01-2020

NET Developer (Up to $1000)

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Hardware Engineer

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-01-2020

Regional SAP WM Consultant

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2020

IT Supervisor

PANASONIC VIET NAM.CO.LTD.,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 27-01-2020

Procurement & Logistics Manager (HCMC)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 25-01-2020

LVS Sales engineer (Hanoi)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 27-01-2020

FA Center Engineer (HN-HCMC)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 29-01-2020

Senior Sales Executive (Home Appliances) (Danang)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • 1000$ - 2000$
 • Đà Nẵng
 • 27-01-2020

Sales Manager (Southern Market)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-01-2020

Lập Trình Viên ISO (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 26-01-2020

Production Manager (Garment/Textile; English; 36 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 29-01-2020

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật; 22 Triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-01-2020

Nhân viên phiên dịch (Tiếng Trung; 12 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 25-01-2020

Senior Java Engineer ( English; USD1500)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 28-01-2020

Nhân Viên Kế Toán ( Tiếng Anh; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 27-01-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (Tiếng Nhật; 1000USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Vĩnh Phúc
 • 26-01-2020

IT Manager (English; Chinese; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 26-01-2020

Nhân viên sản xuất (Tiếng Nhật; 9 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 17-01-2020

Quản lý dự án (Tiếng anh; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 27-01-2020

Continuous Improvement Engineer (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 26-01-2020

Media Buying Manager (3000USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-01-2020

HR Manager (English; French; 30 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2020

Deputy Warehouse Manager (Production; English; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 26-01-2020

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Tiếng Anh; 800 USD++)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 25-01-2020

Trưởng Phòng IT (ERP/SAP; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 26-01-2020

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 16-07-2018

Designer (Interior; English; 800 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-01-2020

Assistant Chief Engineer (Services Engineering; English; 17 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi
 • 25-01-2020

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất (Nông Nghiệp; 40 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2020

Biên phiên dịch (Tiếng Hàn; Quản lý chất lượng; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên Hà Nam
 • 27-01-2020

Giám đốc nhà máy (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 26-01-2020

Compliance Manager (Garment; 1700 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 28-01-2020

Retail Sales Manager ( Sanitary equipment; 2200USD; Can Tho )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Cần Thơ
 • 27-01-2020
0969349393