Sales Manager (Southern Market)

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO. LTD

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-06-2019

Lập Trình Viên ISO (Tiếng Anh/ tiếng Nhật; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 12-06-2019

Production Manager (Garment/Textile; English; 36 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 12-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật; 22 Triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-06-2019

Nhân viên phiên dịch (Tiếng Trung; 12 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 07-06-2019

Senior Java Engineer ( English; USD1500)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 13-06-2019

Nhân Viên Kế Toán ( Tiếng Anh; 20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (Tiếng Nhật; 1000USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Vĩnh Phúc
 • 16-06-2019

IT Manager (English; Chinese; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 11-06-2019

Nhân viên sản xuất (Tiếng Nhật; 9 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 12-06-2019

Quản lý dự án (Tiếng anh; 1500 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

Continuous Improvement Engineer (English; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 12-06-2019

Media Buying Manager (3000USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

HR Manager (English; French; 30 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 04-06-2019

Deputy Warehouse Manager (Production; English; 1200 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh Vĩnh Phúc
 • 11-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Tiếng Anh; 800 USD++)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Trưởng Phòng IT (ERP/SAP; 1000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 12-06-2019

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 16-07-2018

Designer (Interior; English; 800 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-06-2019

Assistant Chief Engineer (Services Engineering; English; 17 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi
 • 12-06-2019

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất (Nông Nghiệp; 40 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Biên phiên dịch (Tiếng Hàn; Quản lý chất lượng; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên Hà Nam
 • 16-06-2019

Giám đốc nhà máy (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4.000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 12-06-2019

Compliance Manager (Garment; 1700 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 13-06-2019

Retail Sales Manager ( Sanitary equipment; 2200USD; Can Tho )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Cần Thơ
 • 13-06-2019

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hoa, Tiếng Anh, 18 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 17-06-2019

Sales Director (Color Steel Sheet; English) - $3.000

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-06-2019

Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Nhân Viên CSKH Marketing

FPT Softwarea

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2019

Nhân Viên Văn Phòng

FPT Softwarea

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Trên 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-06-2019

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (C.F.D)

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

Quản lý kinh doanh khu vực - 30 triệu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-06-2019

Trưởng bộ phận thiết kế sáng tạo (Bao bì, Tem nhãn; 1700 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Giám đốc quản lý chất lượng (Điện; Điện tử; 3000 USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Phiên dịch và trợ lý tiếng hàn

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 12-06-2019

Phó Phòng bảo trì

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 09-06-2019

Chuyên Viên Marketing

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 13-06-2019

Chuyên Viên Trade Marketing

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội An Giang
 • 12-06-2019

Nhân Viên Lập Trình Laravel

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 1000$ - 2000$
 • An Giang Bắc Ninh
 • 13-06-2019

Lập Trình.net

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Hà Nội

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bến Tre
 • 13-06-2019

Lập Trình Viên Php

Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y tế Quốc tế

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 13-06-2019

Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • An Giang Bắc Giang
 • 16-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Thu Nhập 10- 30 Triệu.

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 17-06-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất Tại Hà Nội

Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam

 • 500$
 • Hà Nội An Giang
 • 15-06-2019
0969349393