Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm (40 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 29-11-2021

Sales Manager (Logistics;1500 USD; English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hải Phòng
 • 03-12-2021

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Ô tô; 33 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 27-11-2021

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Tiếng Nhật, 1800 USD, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 26-11-2021

SAP Solution Consultant (1500 USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 29-11-2021

Thiết kế khuôn nhựa (Tiếng Việt; Hà Nội; 500-800USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Kỹ Sư Điện (13-25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

[Sales] - cần tuyển GẤP các vị trí Sales sau

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 30-11-2021

Senior Sales Director ($5000++; Hanoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

Sales and Service Engineer ( English; 1000 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

General Accountant ( English; 18 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 04-12-2021

Swine Product Managament ( English; 30 mil; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 02-12-2021

Aqua Product Managament ( English; 30 mil; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 02-12-2021

PE Staff ( English; 13 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

Senior Sales Executive ( English; 35 mil gross; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 01-12-2021

Giám sát bán hàng ( Tiếng Anh; 1000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Trưởng nhóm CSKH ( Tiếng Anh; 1000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 01-12-2021

Trưởng phòng QC ( 25 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Trưởng phòng sản xuất ( 25 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh; 20 triệu; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 03-12-2021

QA Manager ( English; 33 mil; Quang Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 03-12-2021

Trưởng phòng Marketing ( Tiếng Anh; 35 triệu + KPI; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

IT Part Leader ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 30-11-2021

Sales Executive ( English; 30 mil + bonus; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

HR Recruiter ( English; 15 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 03-12-2021

Washing Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 03-12-2021

QA Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 03-12-2021

IT Manager ( English; 2000 USD; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 01-12-2021

Printing Specialist ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 01-12-2021

Dealer Principal ( English; 5000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Trưởng phòng IT ( Tiếng Anh; 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-12-2021

QA Staff ( English/ Japanese; 20 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 02-12-2021

Quản lý bộ phận Đúc ( Tiếng Nhật; 1000- 2000 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 03-12-2021

Kế toán ( Tiếng Trung; Thỏa thuận; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 02-12-2021

Chuyên viên Hành chính ( Tiếng Trung; 800 USD; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 03-12-2021

Accounting Manager ( English; 2500 USD; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 02-12-2021

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 30-11-2021

Chief Accountant ( English; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 01-12-2021

HR&Admin Manager ( English/ Chinese; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 01-12-2021

HR Manager ( Tiếng Anh; 3000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021

Merchandiser ( English; 20 mil; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 03-12-2021

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Anh; 2000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 29-11-2021

Production Manager ( Tiếng Anh; 1600 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 02-12-2021
0969349393