Global HR Specialist ( English; 1500 USD; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Trưởng phòng QA&QC ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật; 1800 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Manufacturing Manager ( English; 50 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Production Manager ( English; Negotiable; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 15-09-2020

Trưởng phòng kinh doanh ( 30 triệu + doanh thu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Giám đốc điều hành ( 3500 USD + doanh số; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

HR Assistant Manager ( English; 25 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-09-2020

Kỹ sư thiết kế ( Tiếng Anh; 15 triệu; Vĩnh Phúc )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

Supply Chain Manager ( English; 40 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Kỹ sư phòng R&D ( Tiếng Anh/ Tiếng Hàn; 20 triệu; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Assembly Supervisor ( English; 25 mil; Vinh Phuc )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Vĩnh Phúc
 • 21-09-2020

Chủ quản kho ( Tiếng Trung; 25 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 21-09-2020

HR Manager ( English; 40 mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-09-2020

Production Section Chief ( English/ Japanese; 15 mil; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Customers Development Supervisor ( English; Negotiate; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 22-09-2020

HR Male Staff ( Korean; Negotiate; Hai Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 20-09-2020

Brand Development Manager ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Finance Team Leader ( English; 2000 USD; Thai Nguyen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Nguyên
 • 21-09-2020

Nhân viên kỹ thuật sản xuất ( 9 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Nhân viên mua hàng ( Tiếng Anh, Tiếng Trung; 20 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 21-09-2020

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh/ Tiếng Trung; 20 triệu; Bắc Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 21-09-2020

Chief Accountant ( English; 30 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Nhân viên IT ( Tiếng Anh; 10 triệu; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nam
 • 21-09-2020

Accounting Senior Staff ( English; 650 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-09-2020

Phiên dịch tiếng Hàn ( Tiếng Hàn; 28 triệu; Long An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 21-09-2020

Acting Admin Manager ( Tiếng Anh; 30 triệu; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 21-09-2020

Phó phòng cải tiến ( Tiếng Hàn; 18 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

QA/QC Staff ( English; 9 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-09-2020

Senior Account ( Tiếng Anh; 18 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2020

Warehouse Manager ( English; 2500 USD; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-09-2020

QA, QC Manager ( English; 1500 USD; Ba Ria- Vung Tau )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 21-09-2020

Sales Engineer ( Tiếng Nhật; thỏa thuận; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 21-09-2020

Sales Executive ( English; Korean; 800 USD; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 21-09-2020

Giáo viên tiếng Nhật ( Tiếng Nhật; 14 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 22-09-2020

Kế toán tổng hợp ( Tiếng Anh; 15 triệu; Đà Nẵng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đà Nẵng
 • 22-09-2020

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Hàn; 35 triệu; Quảng Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Ninh
 • 22-09-2020

Quản lý chất lượng ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 21-09-2020

Chủ quản Kỹ thuật ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 21-09-2020

Sales Logistics Manager ( Tiếng Anh; min 1000 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-09-2020

Operation Staff ( Tiếng Anh/ Trung; 1000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 22-09-2020

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Trung; 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020

Theo dõi đơn hàng ( Tiếng Trung; 17 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 16-09-2020

Trưởng phòng thu mua ( 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-09-2020
0969349393