Nhân viên điều độ sản xuất (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 26-11-2022

Nhân viên kinh doanh (Tiền Giang; Tiếng Trung/Tiếng Anh; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 26-11-2022

Nhân viên hành chính văn phòng (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 27-11-2022

Chủ quản kho thiết bị [Tiền Giang; Tiếng Trung; 10-20tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 27-11-2022

Chủ quản IT [Tiền Giang; Tiếng Trung; 12-20tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 28-11-2022

Giám đốc bộ phận thiết bị [Tiền Giang; Tiếng Trung; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 26-11-2022

Giám đốc bộ phận chất lượng [Tiền Giang; Tiếng Trung; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 26-11-2022

Giám đốc bộ phận sản xuất [Sản xuất; Tiếng Trung; Tiền Giang; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 28-11-2022

On-site Technical Support (Hà Nội, 700$-1000)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân viên kỹ thuật phòng mẫu (Hưng Yên; 10tr - 15tr; Tiếng Trung)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 26-11-2022

Trưởng ban an toàn (Đồng Nai; 12tr -15tr; Tiếng Anh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

QA Manager (Tiếng Anh/ Nhật/ Trung; 1200-2000$; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

IT Manager (Tiếng Anh; 1200-2000$; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân viên QA (Bình Dương; 8-14tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bình Dương
 • 26-11-2022

Nhân viên PQC (Sản xuất; Bình Dương; 8-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bình Dương
 • 25-11-2022

Chủ quản Kho (Sản xuất; Tiếng Trung; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Trưởng Phòng QC (SMT; 30 triệu)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 28-11-2022

Trưởng Phòng Kho (SMT; 30 triệu)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 28-11-2022

Cố Vấn Chiến Lược (Dược phẩm/Y tế; Đà Nẵng)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • Hơn 2000$
 • Đà Nẵng
 • 27-11-2022

Merchandising Manager (Garment/Textile; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng ban phòng Kho ( Tiếng Anh/ Nhật; 14-20mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-11-2022

Senior Sales Executive (Garment; 1500 USD; Ha Noi)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân viên kinh doanh (In ấn; Tiếng trung/ tiếng anh; 25 triệu ++; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 25-11-2022

Chuyên viên CSKH (Tiếng trung; 15 triệu; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Phó phòng phát triển sản phẩm (In ấn; 25 triệu; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Merchandising Manager (30 triệu; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám Sát Giá Thành (21 triệu; Đồng Nai/HCM)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 27-11-2022

Chuyên Viên/Trưởng Nhóm IT (Đồng Nai/HCM)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 24-11-2022

Senior Sales Staff (Japanese + English; 1000 USD; Bac Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Senior HR Staff (Bac Ninh/Ha Noi)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Receptionist (English, 9.000.000đ, Bien Hoa - Dong Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 27-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn (13-18 triệu+OT; Hải Phòng)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng Hải Dương
 • 25-11-2022

Nhân viên kinh doanh tiếng Hàn (10-15 triệu; Hải Dương/Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Hải Phòng Hải Dương
 • 25-11-2022

Trưởng phòng SMT (25-30 triệu; Bình Dương)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Kỹ thuật viên/Kỹ sư SMT (12-22 triệu; Bình Dương)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 25-11-2022

Tổng Giám Đốc (80-100 triệu; FMCG; Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-11-2022

Store Manager ($1500; Hanoi; Ho Chi Minh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 27-11-2022

Production Manager (40 triệu; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 25-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn (15-25 triệu; Đồng Nai/HCM)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 26-11-2022

Phiên dịch tiếng Hàn (sản xuất/kỹ thuật; 9-15 triệu)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Ninh Bình
 • 28-11-2022

IE Manager (điện tử; 16 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Phòng
 • 24-11-2022

Trưởng nhóm vật tư (Tiếng Nhật; 14 triệu; Hồ Chí Minh

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Nhân viên quản lý chất lượng (Tiếng nhật; 13 triệu; Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 27-11-2022

Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch (Tiếng nhật; 800 USD; Hưng Yên)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 25-11-2022

Quản lý kho (May mặc; 15 triệu; Bắc Giang)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bắc Giang
 • 27-11-2022

Giám sát chuyền may (Tiếng anh; 15 triệu; Bắc Giang)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bắc Giang
 • 26-11-2022

Senior Merchandiser (Tiếng anh; 27 triệu; Bắc Giang)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 25-11-2022

Trợ lý bộ phận sản xuất (Tiếng Nhật + tiếng anh; 1000 USD; Hà Nam)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022
0969349393