Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Hàn; 35 triệu; Quảng Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Ninh
 • 23-06-2020

Quản lý chất lượng ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 30-06-2020

Chủ quản Kỹ thuật ( Tiếng Trung; 25 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 05-07-2020

Sales Logistics Manager ( Tiếng Anh; min 1000 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 20-06-2020

Operation Staff ( Tiếng Anh/ Trung; 1000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 22-06-2020

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh/ Trung; 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 18-06-2020

Theo dõi đơn hàng ( Tiếng Trung; 17 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 02-07-2020

Trưởng phòng thu mua ( 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 29-06-2020

Senior Quality Management System ( English; 2000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 04-07-2020

Sales Executive Horeca ( English; 800 USD + com; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 04-07-2020

General Accountant ( English/ Japanese; Negotiate; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 24-06-2020

QA Manager ( tiếng Anh; lương thỏa thuận; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2020

Quản lý sản xuất ( tiếng Trung; 2500 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 24-06-2020

Testing Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 21-06-2020

SMT Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 21-06-2020

Process Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 30-06-2020

Mechanical Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 30-06-2020

Automation Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 05-07-2020

Industrial Engineer ( English/ Chinese; 18 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 05-07-2020

Trưởng phòng kỹ thuật ( 25 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-06-2020

QA Senior Staff ( Japanese; 14 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-06-2020

Senior QA Engineer ( English; 1500 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-06-2020

Giám đốc nhà máy ( 30 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-06-2020

Kỹ sư dự án ( tiếng Anh; 27 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

R&D Supervisor ( English/Chinese; 20 mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 05-07-2020

Trưởng phòng quản lý cung ứng ( tiếng Nhật; 33 triệu; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 20-06-2020

CS Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-06-2020

QC Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 29-06-2020

Mechanical Engineering Staff ( English/ Korean; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 24-06-2020

SMT Technical Staff ( English; 15 mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-06-2020

SMT Production Supervisor ( English; 1500 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 24-06-2020

Senior Buyer ( English; 1000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 04-07-2020

Sales Executive ( English+ Japanese; 800 USD; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-06-2020

Commodity/Sourcing Specialist ( English; 1500 USD; Da Nang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đà Nẵng
 • 23-06-2020

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Nhật; 1000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 30-06-2020

Production Chief ( Japanese; 20 mil; Ho chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-06-2020

Nhân viên IT ( tiếng Anh; 12 mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 05-07-2020

Sales Staff ( English; 13 mil + com; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-06-2020

QA Manager ( English; 4000 USD; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 20-06-2020

Manager of inspection division ( English; 600~1000 USD; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 29-06-2020

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ( 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 05-07-2020

Kế toán tổng hợp ( 15 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 18-06-2020

Giám đốc mua hàng ( 3500 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 17-06-2020

Production Manager ( English; 1800 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 24-06-2020

Kế toán giá thành ( Tiếng Anh; 600 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-06-2020

Export- Import Staff ( English/Japanese; 15mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 01-07-2020

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu ( tiếng Anh; 25 triệu; Quảng Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Ninh
 • 02-07-2020

Giám đốc Hành chính Nhân sự ( 3500 USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 30-06-2020
0969349393