Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế ( Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Product Manager (Tiếng Anh, Hà Nội, 25-40tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám Đốc Kinh Doanh (Bắc Giang, Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 28-11-2022

Chuyên Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh, HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Kế toán tổng hợp (Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám đốc MARKETING (Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 25-11-2022

Nhân Viên Kho (Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Sản Xuất (Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 27-11-2022

Nhân Viên IT (Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Nhân Viên Hành Chính Xưởng (Tiếng Anh, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Giám Sát Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Nhật; Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Giám Sát Gía Thành (Tiếng Nhật; Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Giám Sát Kế Toán (Tiếng Anh, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Giám Sát Thu Mua (Tiếng Nhật; Tiếng Anh; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 25-11-2022

SPECIAL PROCESS ENGINEER - EDM (Tiếng Anh; 15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 27-11-2022

NC PROGRAMER (Tiếng Anh;15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Special Process Quality Engineer (Tiếng Anh; 15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 27-11-2022

MANUFACTURING PROCESS ENGINEER - MPE (Tiếng Anh;15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Quality Assurance Engineer (Tiếng Anh; 15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

FIXTURE DESIGN ENGINEER (Tiếng Anh, 15-25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

HR Senior Staff - Recruitment (Tiếng Anh; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

HR Senior Staff - Training (Tiếng Anh; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng Phòng Tài Chính (Tiếng Anh; TP.HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Kế Toán Trưởng (Đồng Nai; Tiếng Anh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

Trưởng Nhóm QA (Đồng Nai; Tiếng Anh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-11-2022

SALES ENGINEER (Tiếng Nhật; 15-25tr; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên SNK (Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

R&D Engineer (Tiếng Anh; 8-10tr; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 25-11-2022

Trưởng Phòng Nguyên Vật Liệu (Tiếng Anh; 15-17tr; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kinh Doanh-Tủ Điện Công Nghiệp (Tiếng Anh; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất ( 7-10tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh; 14tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (Tiếng Anh; KCN Nội Bài)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Cấp Cao (Tiếng Anh; KCN Nội Bài)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Tiếng Hàn; 15 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Brand Manager (FMCG; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng phòng nhân sự (Khách sạn; Tiếng anh; Kiên Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Cần Thơ Cà Mau Kiên Giang
 • 28-11-2022

Nhân viên quản lý sản xuất (Tiếng anh; 12 triệu + PC; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 28-11-2022

Trưởng nhóm HSE (Sản xuất; 19 triệu; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Trưởng phòng QC (Ninh Bình; Tiếng Anh/Hàn; 20tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Ninh Bình
 • 27-11-2022

Nhân viên QC(Ninh Bình; Nữ; 7-12tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Ninh Bình
 • 26-11-2022

Nhân viên kỹ thuật sản phẩm (PE)[Nữ; Hà Nội; 300-500$]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng phòng Kỹ thuật bảo dưỡng (Hưng Yên; 20-25Tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 26-11-2022

Trưởng phòng IT (Bắc Giang; Tiếng Trung; 20-25tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 28-11-2022

Nhân viên QA phụ trách PQC (Bắc Ninh; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 450$-550$)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân viên QA phụ trách IQC (Bắc Ninh; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 450$-550$)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Phiên dịch tiếng Trung (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 26-11-2022
0969349393