HR Executive

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Cost and budget supervision

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 16-09-2019

Nhân viên nấu ăn

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Social Media

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Key Account Executive

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Chuyên viên pháp chế

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Giám đốc nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Giám đốc tài chính

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Kỹ sư công nghệ quy trình

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Nhân viên kế hoạch sản xuất

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 13-09-2019

Nhân viên xuất nhập khẩu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 13-09-2019

Nhân viên thu mua

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 13-09-2019

Nhân viên thiết bị SMT

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-09-2019

Kỹ sư quy trình công nghệ phòng SMT

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-09-2019

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-09-2019

Trợ lý GĐ tiếng Trung

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Trưởng phòng Marketing

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-09-2019

Kế toán trưởng ( 1000USD; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Quản lý nhà máy

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 11-09-2019

Nhân viên mua hàng

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 11-09-2019

Kỹ sư QA

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 11-09-2019

Kỹ sư lưu trình IE

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 15-09-2019

Nhân viên quản lý dự án

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Kỹ sư QA

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Kỹ sư thiết bị

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 11-09-2019

Kỹ sư sửa chữa

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-09-2019

Quản lý hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật mạ

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-09-2019

Chuyên viên kỹ thuật xi mạ

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 15-09-2019

Nhân viên hành chính nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 06-09-2019

QC part leader

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 06-09-2019

Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 11-09-2019

Trợ lý quản lý nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Quản lý nhân sự

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Phó phòng quản lý nguyên vật liệu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 12-09-2019

Phiên dịch tiếng Nhật kiêm hành chính

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-09-2019

Trưởng phòng điều độ sản xuất và kế hoạch

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bến Tre
 • 15-09-2019

Kĩ sư kinh doanh dự án M&E

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 14-09-2019

Giám đốc nhà máy ( 50-60 triệu, Bến Tre)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bến Tre
 • 09-09-2019

Nhân viên nhân sự (Tiếng anh; 15 triệu; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 12-09-2019

GIÁM SÁT VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA/ MÁY THỔI CHAI PET

Công ty TNHH Bao Bì Alpla (Việt Nam)

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-09-2019

Quản lý nhà máy (Hà Nội; 49 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-09-2019

Chuyên viên tuyển dụng (Hà Nội; 15 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 01-09-2019

Giám đốc nhà máy (Bình Dương; 2500USD)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 09-09-2019

Trưởng phòng kho vận (25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 12-09-2019

Trưởng phòng quản lý chất lượng (Hà Nội; 25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 06-09-2019
0969349393