Assistant Brand Manager/Brand Manager (3000 USD; Ha Noi; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 21-07-2019

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG ANH , 600-800usd, Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 17-07-2019

Nhân viên thiết kế (Tiếng Anh, 7 triệu, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 19-07-2019

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (2000usd,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-07-2019

QA STAFF(10mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 17-07-2019

Nhân Viên Mua Hàng ( 20mil, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 17-07-2019

SCM Staff(550usd, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-07-2019

NHÂN VIÊN PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU(12,5mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-07-2019

Japanese Interpreter for QA (550usd,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-07-2019

QAQC Superintendent (2500usd, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 17-07-2019

General Sales Manager (Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 18-07-2019

Trợ Lý Giám Đốc Về Huy Động Vốn(1000usd,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-07-2019

Chuyên viên Kinh doanh (4mil,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-07-2019

Chuyên viên Hành chính Nhân sự(8mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-07-2019

Chuyên viên Marketing (18 mil,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-07-2019

PRODUCT ENGINEER (700usd,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-07-2019

Kế toán trưởng(15mil, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-07-2019

Quản lý và đào tạo nhân sự(15mil,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-07-2019

Nhân viên kỹ thuật sản xuất(8,5mil,Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 18-07-2019

Trưởng phòng sản xuất(1200usd,Vĩnh Phúc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Vĩnh Phúc
 • 21-07-2019

QA Supervisor(Negotiation,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 09-07-2019

HSE Manager (28mil, Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 22-07-2019

Kỹ thuật tiện CNC (20mil, Hưng yên,Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 21-07-2019

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng(20mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-07-2019

Sale Assistant Manager(5000USD, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-07-2019

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng(15mil,Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 21-07-2019

Phó phòng Sales(3000USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-07-2019

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (800usd, Hải Phòng, Tiếng nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 17-07-2019

Phiên Dịch Tiếng Nhật (13mil,Hà Nội, Tiếng nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 18-07-2019

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn(4000usd,Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hải Phòng
 • 18-07-2019

Import – Export staff (13MIL,Bac Ninh,English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 17-07-2019

Nhân viên phòng kinh doanh (13mil,Bắc Ninh, Tiếng Nhật)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-07-2019

Production Manager(20mil gross,Đong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-07-2019

HR & GA Assistant Manager (18mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-07-2019

Warehouse Supervisor (800usd,Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 20-07-2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (25mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 20-07-2019

QA Manager(2000usd, Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 15-07-2019

QUẢN LÝ KHO(18mil, Bình Dương, Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 21-07-2019

Tổng Giám Đốc Ô Tô (3000usd,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 20-07-2019

Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (50mil, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hưng Yên
 • 19-07-2019

Kỹ Sư Thiết Kế Đăng Kiểm (12mil,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-07-2019

Kỹ sư Điện - Điện tử(10mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-07-2019

Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật (17net,Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Long An
 • 18-07-2019

Phó phòng kỹ thuật(30mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-07-2019

Thông dịch viên tiếng hàn(20mil, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 20-07-2019

Interpreters English and Japanese(25mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 17-07-2019

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 17-07-2019

Nhân viên đồ gá(6,5mil, Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 22-07-2019

Injection Molding Engineer(18mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 22-07-2019
0969349393