Maintenance Chief (Japanese N3; 20 mil, HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-12-2018

R&D Team Leader (English/Japanese N3, 23 mil, HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-12-2018

QA Manager (Japanese N2; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-12-2018

Trưởng nhóm tự động hóa (Tiếng Nhật N3; 23 triệu, HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-12-2018

C&B Staff (English; 12 Mil; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-12-2018

Quản lý sản xuất tiếng Hàn (15 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 11-12-2018

Chuyên gia pháp lý (Tiếng Hàn; 5000USD; Hàn Quốc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Nước ngoài
 • 11-12-2018

Production Supervisor (English; 20 Mil; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 11-12-2018

Sales Deputy Manager (English/Japanese; 900 USD; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 08-12-2018

Nhân viên cơ khí (Tiếng Nhật; 15 tr; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 08-12-2018

Phiên dịch Tiếng Nhật (N2; 800 USD; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 11-12-2018

Quản Lý Phân Xưởng Dập Nóng (800 USD; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 10-12-2018

Senior QA Supervisor (22 Mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Phiên dịch tiếng Hàn (25 triệu; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 08-12-2018

Giám Đốc Tài Chính (Tiếng Anh, 3.000 USD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 08-12-2018

Phiên dịch tiếng Hàn (16 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Sales Executive (English; USD1.000; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 08-12-2018

Sales Manager (FMCG; USD1.500; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 08-12-2018

Process Engineering Manager (English; USD1.300; Bac Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 08-12-2018

Giám đốc nhân sự (45 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 10-12-2018

Marketing Manager (English; USD2.500; Vinh Phuc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Vĩnh Phúc
 • 08-12-2018

Assistant Manager/Manager (English; USD1.500; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 08-12-2018

Phiên dịch viên tiếng Hàn (20 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 08-12-2018

Kỹ sư kinh doanh bán hàng kỹ thuật (12 triệu +%; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 08-12-2018

Trưởng phòng sản xuất (Tiếng Anh/Nhật; 1.500USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 11-12-2018

Trợ lý - Phiên dịch tiếng Hàn (30 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 08-12-2018

Giám đốc kinh doanh toàn quốc (90 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng thiết kế và quản lý khuôn (1.300USD; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 08-12-2018

Production Manager (English; 4.000 USD; Nam Dinh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 08-12-2018

ADM Staff (English/Japanese; 13 Mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 10-12-2018

Quality Manager (Food; 1500USD; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 08-12-2018

Trưởng phòng SFCS (Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng & Kỹ sư PE (Tiếng Trung; 25 triệu, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Mechanical Maintenance Staff (English; 10mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 08-12-2018

Electrical Maintenance Staff (English; 10mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 08-12-2018

Chủ quản sản xuất SMT (Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng IE (Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng IT ( Tiếng Anh/tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng kế toán ( Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng quản lý sản xuất (Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng AP ( 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Trưởng phòng xuất nhập khẩu (25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh
 • 08-12-2018

Window Dresser/ Visual Merchandiser (USD1.000; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-11-2018

Trưởng phòng sản xuất (Tiếng Trung; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 10-12-2018

R&D Manager (English; 1.200 USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 08-12-2018

Purchasing Manager (English/Korean; 1.200 USD; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 08-12-2018
0969349393