HR Recruiter ( English; 15 mil; Hai Phong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 29-01-2020

Washing Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 28-01-2020

QA Manager ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 28-01-2020

IT Manager ( English; 2000 USD; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 28-01-2020

Printing Specialist ( English; 2000 USD; Thai Binh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Thái Bình
 • 28-01-2020

Dealer Principal ( English; 5000 USD; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 28-01-2020

Trưởng phòng IT ( Tiếng Anh; 50 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

QA Staff ( English/ Japanese; 20 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 26-01-2020

Quản lý bộ phận Đúc ( Tiếng Nhật; 1000- 2000 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 26-01-2020

Kế toán ( Tiếng Trung; Thỏa thuận; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-01-2020

Chuyên viên Hành chính ( Tiếng Trung; 800 USD; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 26-01-2020

Accounting Manager ( English; 2500 USD; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 26-01-2020

Nhân viên kinh doanh ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 26-01-2020

Chief Accountant ( English; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 28-01-2020

HR&Admin Manager ( English/ Chinese; 2000 USD; Nam Dinh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nam ĐỊnh
 • 29-01-2020

HR Manager ( Tiếng Anh; 3000 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 29-01-2020

Merchandiser ( English; 20 mil; Bac Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 28-01-2020

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Anh; 2000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Production Manager ( Tiếng Anh; 1600 USD; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 29-01-2020

Kỹ thuật viên hiệu chuẩn ( Tiếng Anh; 20 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Trưởng phòng kinh doanh ( 17 triệu + hh; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Kỹ sư QC ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 10 triệu; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 29-01-2020

QA&QC Manager ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 30 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 29-01-2020

Giám đốc điều hành ( Tiếng Anh; 6000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-01-2020

Giám đốc cung ứng ( Tiếng Anh; 5000 USD; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 29-01-2020

Trưởng phòng kỹ thuật ( Tiếng Nhật; 22 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 29-01-2020

Production Manager ( English; 1700 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-01-2020

Giám đốc Nhân sự ( Tiếng Anh; Thương lượng; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 29-01-2020

QC Leader ( Tiếng Nhật; 15 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 29-01-2020

Nhân viên QA/QC ( Tiếng Anh; 18 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 28-01-2020

Manager of SMT Engineering ( English; 3000 USD; Da Nang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đà Nẵng
 • 27-01-2020

Trưởng ca sản xuất ngành thực phẩm ( 16 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 27-01-2020

Chuyên viên ISO ( 9 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-01-2020

Trưởng bộ phận bảo trì ( 15 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-01-2020

Maintenance Staff ( English/ Japanese; 16 mil; Hung Yen )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 28-01-2020

Sales Admin Staff ( English, Japanese; 1500 USD; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 26-01-2020

Global HR Specialist ( English; 1500 USD; Ha Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 28-01-2020

Trưởng phòng QA&QC ( Tiếng Anh, Tiếng Nhật; 1800 USD; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 28-01-2020

Manufacturing Manager ( English; 50 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

Production Manager ( English; Negotiable; Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 26-01-2020

Trưởng phòng kinh doanh ( 30 triệu + doanh thu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-01-2020

Giám đốc điều hành ( 3500 USD + doanh số; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020

HR Assistant Manager ( English; 25 mil; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 26-01-2020
0969349393