kỹ sư thiết kế điện (10 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Nhân viên thiết kế Tủ bảng điện( 15 triệu,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Pricing Staff (1000usd,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Frieght forwarding sales manager(1.800USD, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

warehourse & distribution sales manager(1.800USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

warehourse & distribution sales manager (1.8000USD,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Production Supervisor (English,1.000 USD, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 15-06-2019

Nhân viên kinh doanh (Tiếng nhật,14triệu,Hưng yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 15-06-2019

Nhân viên kinh doanh (Phụ gia VLXD; Tiếng Anh; 20 triệu++; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 15-06-2019

Trưởng phòng thiết kế (Nội thất gỗ; 25 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 13-06-2019

Nhân viên mua hàng (Tiếng Trung; 10 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Trưởng phòng sản xuất (SMT; 30 triệu; Tiếng Anh; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 15-06-2019

Trưởng nhóm sản xuất (SMT; 20 triệu; Tiếng Anh; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 15-06-2019

Phiên dịch tiếng Hàn (20 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-06-2019

Nhân viên vận hành máy (18 triệu; Bình Phước)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 16-06-2019

Sales Executive (English; 700 USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Chief Accountant (English; 45 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2019

Senior Township Executive (25 Mil; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2019

Biz Planning Staff (English; 1000 USD; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 13-06-2019

Secretary to BOD (English/Korean; 2000 USD; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 16-06-2019

Nhân viên IT (SAP; Tiếng Anh; 15 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Sales Admin (Tiếng Trung; 12 triệu; Bình Phước)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 15-06-2019

Nhân viên kế toán giá thành (Tiếng Nhật N2; 17 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 15-06-2019

Production Support ( Ẹnglish/12mil/ Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 17-06-2019

Quản lý kĩ thuật cơ khí ( Tiếng Anh / 1000-2000 USD/ Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 13-06-2019

Group Sample Designer ( Tiếng Anh, 1000-2500USD, Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 16-06-2019

Trưởng bộ phận sản xuất(Tiếng Nhật,28tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 17-06-2019

Phiên dịch tiếng Hàn (Topik 5; 30 triệu; Bà Rịa - Vũng Tàu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 17-06-2019

Kế toán thuế(Tiếng Anh,16tr,Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 17-06-2019

Trưởng phòng R&D(20tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh tiếng Trung(Tiếng Trung,10tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2019

Nhân viên kinh doanh( Tiếng Anh,30tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Quản lý bán hàng(Tiếng Anh,35tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-06-2019

Phó phòng kinh doanh (Tiếng Trung; B2B; 35 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Sales Manager (English,1500USD,HaNoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Nhân viên thiết kế khuôn ( 20mil ; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-06-2019

Head of Marketing & Partnership Engagement( English,60mil,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 16-06-2019

Phó phòng chất lượng ( Japanese ; 1200 USD ; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 15-06-2019

Trưởng phòng sản xuất khuôn ép nhựa(Tiếng Nhật,35tr,Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 16-06-2019

Phiên Dịch Tiếng Hàn(Tiếng Hàn,21tr,Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-06-2019

Controller Manager ( English/ Vung Tau)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 15-06-2019

HR & GA Manager(English,30mil,Ba Ria - Vung Tau)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 16-06-2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng(17++,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-06-2019

Quản đốc phân xưởng cơ khí(18tr, Hoà Bình)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hòa Bình
 • 16-06-2019
0969349393