Production Planning Senior Specialist (English; USD1.200; Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 14-11-2018

Production Supervisor (English; USD2.000; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 14-11-2018

QA Manager (English/Japanese; 900USD; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 14-11-2018

Plant tour Staff (10.5 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 14-11-2018

Quản lý sản xuất (15 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Biên phiên dịch tiếng Hàn (21 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Kế toán trưởng (40 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Nhân viên IT hệ thống (15 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Kế toán giá thành (12 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 13-11-2018

Phó phòng mua hàng (Tiếng Anh/Hàn; 16 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 13-11-2018

Trưởng phòng mua hàng (Tiếng Hàn; 1.500USD; Hòa Bình)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hòa Bình
 • 14-11-2018

QC Supervisor (English/Chinese; 20 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-11-2018

Quản lý trang thiết bị y tế ( 30 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 11-11-2018

Technology Engineer (English; 25 Mil; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 09-11-2018

PET Researcher Expert (English; Negotiation; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 11-11-2018

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hàn+Tiếng Anh; 16 triệu; Bà Rịa-Vũng Tàu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 11-11-2018

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh+tiếng Trung; 16 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 13-11-2018

Nhân viên mua hàng (Tiếng Trung; 10 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 12-11-2018

Senior Assistant Brand Manager (18 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-11-2018

Brand Manager (FMCG; 30 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 13-11-2018

Brand Manager (30 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 07-11-2018

QC Supervisor (English; USD800; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Material Control Deputy Manager (USD1.500; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 07-11-2018

Inspection Staff (English; USD500; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 08-11-2018

Material control Staff (English; USD500; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 11-11-2018

Window Dresser/ Visual Merchandiser (USD1.000; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 07-11-2018

Trưởng nhóm nghiên cứu sợi mì (60 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 03-11-2018

Trưởng phòng đại lý tàu biển (30 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 02-11-2018

QA Staff (English; 450USD; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 13-11-2018

Sale Out Staff (English; 500USD; Ha Noi/Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội Hải Phòng
 • 08-11-2018

Planning Manager (45 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 05-11-2018

DOP Manager/ Expansion Manage ( English;50mil;Hanoi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 05-11-2018

Route Aftersales Manager (35 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 07-11-2018

Operation Supervisor ( English; 20mil; Hanoi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 07-11-2018

Hub Manager (30 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 31-10-2018

Area Hub Manager (English; 50 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 07-11-2018

Expansion Supervisor ( English;20mil;Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 29-10-2018

Expansion Supervisor ( English;20mil;Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 08-11-2018

Trưởng phòng Kế toán-tài chính (Anh/Trung; 30 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 09-11-2018

Senior Planner (English; USD1.000; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 07-11-2018

PCE Manager/Supervisor (Furniture; USD3.000; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 12-11-2018

Marterial Sourcing Manager (Furniture; USD2.000; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 31-10-2018

Retail Director (Furniture; USD4.000; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 31-10-2018

Trưởng phòng cung ứng (Hàn/ Nhật; 35 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 14-11-2018

Packaging Design Manager (English; 20 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 14-11-2018

QA/QC Assistant Manager (12 triệu; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 05-11-2018

Nhân viên nhân sự tổng vụ (Tiếng Nhật; 600USD; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 07-11-2018
0969349393