Trưởng phòng kỹ thuật bảo dưỡng ( 20 triệu; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 24-10-2019

Planning Manager ( English; 1500 USD; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 23-10-2019

Trưởng bộ phận sản xuất ( tiếng Anh; 13 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 23-10-2019

Trưởng phòng kinh doanh ( thỏa thuận; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-10-2019

Nhân viên kinh doanh ( 7 triệu+ hh; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 23-10-2019

Nhân viên kế hoạch ( tiếng Nhật; 16 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-10-2019

Nhân viên IT ( tiếng Anh; 18 triệu; Bình Phước )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Phước
 • 22-10-2019

Giám đốc điều hành (tiếng Anh; 4500$; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 23-10-2019

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Trung; 18 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 18-10-2019

Recruitment Staff ( Japanese, English; 10mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-10-2019

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 19 triệu; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-10-2019

Printing Manager ( English; 2000$; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 23-10-2019

QC Cơ khí ( tiếng Anh; tiếng Nhật; 15 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 23-10-2019

Nhân viên mua hàng ( tiếng Nhật; 800$; Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 23-10-2019

Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần Elmich

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 17-10-2019

Works Programme Manager ( English; min 2000$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-10-2019

Japanese Sales Staff ( English; 3000$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-10-2019

Trưởng phòng mua hàng ( tiếng Trung; 18 triệu; Tiền Giang )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 21-10-2019

Phiên dịch tiếng Hàn ( tiếng Hàn; 25 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-10-2019

Trưởng phòng tuyển dụng ( tiếng Anh; 30 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-10-2019

Nhân viên cung ứng vật tư ( tiếng Anh; 14 triệu; Hải Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 21-10-2019

Supply Chain Manager ( English; 45mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-10-2019

Production Manager ( English; 60mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-10-2019

QA Manager ( English; 45mil; Bac Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 22-10-2019

QA Supervisor ( tiếng Anh; 700$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 20-10-2019

C&B Team Leader ( English/Japanese; 20mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 16-10-2019

C&B Staff ( English; 12mil; Ho Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-10-2019

Chuyên viên QA-ISO (Tiếng Trung/Anh; 15 triệu, Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 19-10-2019

Phó giám đốc nhà máy ( tiếng Anh; 50 triệu; Phú Thọ )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Phú Thọ
 • 23-10-2019

Nhân viên kinh doanh ( 20 triệu; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 20-10-2019

R&D Manager ( English; 2000$; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 22-10-2019

General Administration Staff ( Japanese; 850$; Ha Noi )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 15-10-2019

Giám đốc tài chính ( tiếng Anh; 60 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-10-2019

QA Manager ( tiếng Anh; 40 triệu; Nghệ An )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Nghệ An
 • 18-10-2019

Trợ lý Chủ tịch HĐQT ( tiếng Anh; 25-35 mil; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 16-10-2019

Quản lý đầu tư ( 2500$; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-10-2019

QA Staff ( tiếng Anh; 14 triệu; Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 23-10-2019

Trưởng phòng R&D ( tiếng Anh; 2000 USD; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 17-10-2019

Giám đốc kinh doanh ( tiếng Anh; 20 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 17-10-2019

Designer ( tiếng Anh; 12 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 11-10-2019

Market Research ( tiếng Anh; 12 triệu; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 11-10-2019

Chuyên viên HSE ( Tiếng Anh; 18 triệu, Đồng Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 16-10-2019

Production Manager ( English; 50mil; Dong Nai )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 22-10-2019
0969349393