Merchandise Department( English, 30mil,Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

Giám đốc dịch vụ(Tiếng anh,20tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-04-2019

Quality management(English,25mil,Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 22-04-2019

Manager Merchandise Division (English, 30mil, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

Marketing Leader ( English, 20 mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-04-2019

Data Analytics & CRM Senior Executive(English,2000USD++, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 22-04-2019

Nhân viên QA(Tiếng Anh/Tiếng Nhật,10tr,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-04-2019

Sales staff(English,15mil,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 21-04-2019

Nhân viên an toàn lao động(Tiếng Anh/Tiếng Nhật, 15tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-04-2019

Trợ lý kế toán trưởng ( Tiếng Anh, 18 triệu, Yên Bái)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Yên Bái
 • 21-04-2019

Sales Specialist ( English & Chinese, 16 mil, Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 21-04-2019

Maintenance Staff(English,12mil,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 22-04-2019

Purchasing/ Sourcing Assistant Manager (English; 25 mil; Ha Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 21-04-2019

Sales Manager ( English& Chinese,2000 USD, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-04-2019

Production Manager ( English,37ml, Binh Duong )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 21-04-2019

Sales staff ( English,9ml, Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-04-2019

Procurement Staff(English,8mil,Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 22-04-2019

Coordinator Staff(English,8mil,Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 21-04-2019

Nhân viên IT ( Tiếng Anh ,11 triệu, Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 22-04-2019

Maintenance Service Supervisor/ Manager(English, 23mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

Trưởng phòng ISO( English,15mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-04-2019

Nhân viên chất lượng(11mil,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-04-2019

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ ( Tiếng Anh, 12 triệu, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 22-04-2019

R&D (VA) Engineer ( English/ Japanese, 15mil, Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

Senior Compliance Supervisor ( English, 1200USD,Bac Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 21-04-2019

Trưởng nhóm tự động hóa(Tiếng Anh, 15tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-04-2019

Shiftleader ASSY(Tiếng Hàn,16tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-04-2019

Kỹ sư tự động hóa(Tiếng Anh, 11tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-04-2019

Nhân viên kỹ thuật máy(8tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 21-04-2019

Kỹ thuật phân tích lỗi(8tr, Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 21-04-2019

Trợ lý giám đốc (Tiếng Nhật N2/N3; 16 tr; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

Nhân viên kế toán cao cấp ( Tiếng Anh, 15 triệu, Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 21-04-2019

HR – GA Group Leader(English/Japanese, 12mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-04-2019

Warehouse Manager (English; Distribution; 25 mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-04-2019

Production Planning Staff(9mil,Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-04-2019

Kế toán Sup (Tiếng Anh, 20 triệu, Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 21-04-2019

Quản lý điều hành khai thác thịt bò( Tiếng Anh, 25tr, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 22-04-2019

GSO Regional Material Lead ( English,2000USD,Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bình Dương
 • 21-04-2019

Continuous Improvement Enginee(English,14mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-04-2019

QA /QC Staff ( English/ Japanese, 500USD,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-04-2019

Farm Manager ( Tiếng Anh/ 30 triệu, Nghệ An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Nghệ An
 • 22-04-2019

English teacher(English,17mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-04-2019

Internal Audit & Compliance Staff(English,13mil,Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 22-04-2019

Quality manager(English, 1200USD, Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 21-04-2019

Plant Manager ( English,60mil, Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Đồng Nai
 • 22-04-2019

HR Manager(English,25mil,Gia Lai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Gia Lai
 • 12-04-2019
0969349393