Printing Supervisor (Chinese; Negotiation; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 19-10-2018

IE Supervisor (Garment/Textile; Negotiation; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 19-10-2018

Senior Merchandiser (Garment/Textile; 30 Mil; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 19-10-2018

Purchasing Manager (English/Chinese; 30 Mil; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 19-10-2018

Supply Chain Manager (English; 45 Mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-10-2018

Senior Technical Sales ( HCM&HaNoi; 800USD;English)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 19-10-2018

Warehouse Manager (English; USD1.200; Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 19-10-2018

Sales Engineer (USD1.200; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

Customer Services Engineer (Mechanical/ Technical; USD1.000; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

Giám đốc dự án sản xuất (2.500USD; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nam
 • 19-10-2018

Graphic 2D Designer ( 700USD; Vĩnh Phúc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Vĩnh Phúc
 • 19-10-2018

Phiên dịch tiếng Hàn (20 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-10-2018

Production Planning (15mil; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 19-10-2018

Nhân viên xuất - nhập khẩu (22mil; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 19-10-2018

Trưởng phòng quản lý sản xuất (1500 USD; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 19-10-2018

Nhân viên C&B (500USD; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 19-10-2018

Nhân viên hành chính tổng vụ (500USD; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 19-10-2018

Nhân viên kinh doanh Xuất- nhập khẩu (1.000USD; Khánh Hòa)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Khánh Hòa
 • 19-10-2018

Trưởng phòng mua hàng (25 triệu; Vĩnh Phúc)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Vĩnh Phúc
 • 19-10-2018

General Manager (Negotiation; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Sales Manager (Petroleum; USD3.000; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Giám sát mua hàng (17 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 19-10-2018

Giám sát bộ phận khuôn (17 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 19-10-2018

Giám sát bộ phận sản xuất lắp ráp (17 triệu; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Dương
 • 19-10-2018

Workshop Manager (English; USD1.300; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 19-10-2018

Senior Legal Specialist (English; USD1.300; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

Trưởng phòng hành chính ( 20 mil; Tiền Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 19-10-2018

Senior Production Cost Analyst (1400 USD; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

QA Manager (thỏa thuận; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Senior Costing ( English; 1400; HCM )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Production Supervisor ( Furniture; USD1.200; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 08-10-2018

Trưởng Phòng Marketing ( 25tr; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

MAINTENANCE CHIEF (20 mil; Ho Chi Minh City)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Senior Production Planner ( Tiếng Anh; Hồ Chi Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Production Planning Inventory Control Supervisor (17 Mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-10-2018

Trưởng chuyền sản xuất ( 12 triệu; Tiền Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 19-10-2018

ERP Staff (15 Mil; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

Production Supervisor ( Furniture; USD1.200; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 19-10-2018

VISUAL MECHANDISER

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Im&Export Supervisor (Tiếng Anh; Bình Dương )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 19-10-2018

STORE MANAGER – ZARA FASHION ( 2000-2500 + commission )

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 19-10-2018

Trưởng nhóm quản lý sản xuất (700USD; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 19-10-2018

Quality Assurance (QA- Call Center) - 14 Million

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Trainer For Call Center (English; 15 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Team Leader (Customer Service - Call Center) - 13 triệu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Supervisor (Contact Center Industry) - 18 Mil

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Operation Manager (25 Mil; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-10-2018

Chuyên viên phân tích tài chính/ Trợ lý giám đốc - 20 Triệu

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018

Trưởng phòng Kế toán-Tài chính (20 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-10-2018
0969349393