Trưởng phòng nhân sự (Khách sạn; Tiếng anh; Kiên Giang)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Cần Thơ Cà Mau Kiên Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên quản lý sản xuất (Tiếng anh; 12 triệu + PC; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 03-12-2021

Trưởng nhóm HSE (Sản xuất; 19 triệu; Đồng Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

Trưởng phòng QC (Ninh Bình; Tiếng Anh/Hàn; 20tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Ninh Bình
 • 03-12-2021

Nhân viên QC(Ninh Bình; Nữ; 7-12tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Ninh Bình
 • 03-12-2021

Nhân viên kỹ thuật sản phẩm (PE)[Nữ; Hà Nội; 300-500$]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Trưởng phòng Kỹ thuật bảo dưỡng (Hưng Yên; 20-25Tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

Trưởng phòng IT (Bắc Giang; Tiếng Trung; 20-25tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên QA phụ trách PQC (Bắc Ninh; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 450$-550$)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Nhân viên QA phụ trách IQC (Bắc Ninh; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 450$-550$)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 04-12-2021

Phiên dịch tiếng Trung (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên điều độ sản xuất (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên kinh doanh (Tiền Giang; Tiếng Trung/Tiếng Anh; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Nhân viên hành chính văn phòng (Tiền Giang; Tiếng Trung; 9-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Chủ quản kho thiết bị [Tiền Giang; Tiếng Trung; 10-20tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Chủ quản IT [Tiền Giang; Tiếng Trung; 12-20tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Giám đốc bộ phận thiết bị [Tiền Giang; Tiếng Trung; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Giám đốc bộ phận chất lượng [Tiền Giang; Tiếng Trung; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

Giám đốc bộ phận sản xuất [Sản xuất; Tiếng Trung; Tiền Giang; 21-35tr]

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Tiền Giang
 • 03-12-2021

On-site Technical Support (Hà Nội, 700$-1000)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Nhân viên kỹ thuật phòng mẫu (Hưng Yên; 10tr - 15tr; Tiếng Trung)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 03-12-2021

Trưởng ban an toàn (Đồng Nai; 12tr -15tr; Tiếng Anh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 03-12-2021

QA Manager (Tiếng Anh/ Nhật/ Trung; 1200-2000$; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

IT Manager (Tiếng Anh; 1200-2000$; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Nhân viên QA (Bình Dương; 8-14tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bình Dương
 • 04-12-2021

Nhân viên PQC (Sản xuất; Bình Dương; 8-14tr)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Bình Dương
 • 03-12-2021

Chủ quản Kho (Sản xuất; Tiếng Trung; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 02-12-2021

Trưởng Phòng QC (SMT; 30 triệu)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 03-12-2021

Trưởng Phòng Kho (SMT; 30 triệu)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội Hưng Yên
 • 03-12-2021

Cố Vấn Chiến Lược (Dược phẩm/Y tế; Đà Nẵng)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • Hơn 2000$
 • Đà Nẵng
 • 03-12-2021

Merchandising Manager (Garment/Textile; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Trưởng ban phòng Kho ( Tiếng Anh/ Nhật; 14-20mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

Senior Sales Executive (Garment; 1500 USD; Ha Noi)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Nhân viên kinh doanh (In ấn; Tiếng trung/ tiếng anh; 25 triệu ++; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Chuyên viên CSKH (Tiếng trung; 15 triệu; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Phó phòng phát triển sản phẩm (In ấn; 25 triệu; Bắc Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Merchandising Manager (30 triệu; Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 03-12-2021

Giám Sát Giá Thành (21 triệu; Đồng Nai/HCM)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 03-12-2021

Chuyên Viên/Trưởng Nhóm IT (Đồng Nai/HCM)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Đồng Nai
 • 03-12-2021

Senior Sales Staff (Japanese + English; 1000 USD; Bac Ninh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 04-12-2021

Senior HR Staff (Bac Ninh/Ha Noi)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Bắc Ninh
 • 03-12-2021

Receptionist (English, 9.000.000đ, Bien Hoa - Dong Nai)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 01-12-2021

Phiên dịch tiếng Hàn (13-18 triệu+OT; Hải Phòng)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng Hải Dương
 • 03-12-2021

Nhân viên kinh doanh tiếng Hàn (10-15 triệu; Hải Dương/Hà Nội)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội Hải Phòng Hải Dương
 • 03-12-2021

Trưởng phòng SMT (25-30 triệu; Bình Dương)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 03-12-2021

Kỹ thuật viên/Kỹ sư SMT (12-22 triệu; Bình Dương)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 03-12-2021

Tổng Giám Đốc (80-100 triệu; FMCG; Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 03-12-2021

Store Manager ($1500; Hanoi; Ho Chi Minh)

Công ty TNHH SHR Việt Nam

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội
 • 03-12-2021
0969349393