HR & GA Manager(English,30mil,Ba Ria - Vung Tau)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 24-05-2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng(17++,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Quản đốc phân xưởng cơ khí(18tr, Hoà Bình)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hòa Bình
 • 25-05-2019

Quản đốc phân xưởng cơ khí(18tr, Hào Bình)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hòa Bình
 • 23-05-2019

Chuyên viên kinh doanh(Tiếng Anh,17tr,Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019

Trưởng phòng phân tích(Tiếng Anh,30tr,Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 24-05-2019

Nhân viên mua hàng ( 10mil; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Kỹ sư thiết kế cảnh quan ( English ; 18mil ; Hải Phòng )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 24-05-2019

Nhân viên kỹ thuật( Tiếng Nhật,9tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Nhân viên kế hoạch sản xuất ( Japanese ; 17 mil ; Bắc Ninh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 24-05-2019

Trưởng ban nhân sự(Tiếng Nhật, 15tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 25-05-2019

Trưởng ban phòng quản lý hệ thống ERP(Tiếng Nhật, 14tr, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Trưởng ban phòng sản xuất lắp ráp(Tiếng Nhật,14tr, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Giám Đốc Kinh Doanh ( Tiếng Anh, 30-100mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Sales Manager ( English/1000-1200USD/Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019

Nhân Viên Phòng Vật Tư ( Thương Lượng, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Nhân viên kinh doanh tiếng Trung ( Tiếng Trung/ 15-20mil/Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 22-05-2019

Nhân viên Thu Mua Tiếng Trung ( Tiếng Trung/15-20mil/ Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-05-2019

Purchasing Manager (English/Japanese; 1200 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019

Retail Sales Manager (English; 2000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019

HR Manager ( Tiếng Nhật, 1800USD, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019

Production Supervisor ( English/ 800-1200USD/ Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 24-05-2019

Kế toán tổng hợp ( Tiếng Anh/ 600-1000USD/ Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 23-05-2019

Production Assistant ( English/ 15-25mil/Dong Thap)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Tháp
 • 24-05-2019

Trưởng phòng phát triển(English/Korean,20mil,Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 24-05-2019

Marketing Manager (English ; 40 mil; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Production Manager(English,1500USD,Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

HR staff ( English ; 11mil; Hưng Yên )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 23-05-2019

Kế toán trưởng( Tiếng Anh,30tr, Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 23-05-2019

Sale Manager (English/Japanese ; 1600USD ; Hà Nội )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Kế toán trưởng ( Tiếng Anh, 25-30mil, Hà Nam )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 23-05-2019

Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất Khuôn (22 triệu ++; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 24-05-2019

Project Sales & Marketing Manager(English,2500USD,Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 23-05-2019

Production Supervisor ( English ; 33mil ; Hồ Chí Minh )

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

QA manager (English/Japanese -1500USD-Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 23-05-2019

Planning & Logistic Coordinator( English,20mil, Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 23-05-2019

Nhân viên khai báo hải quan ( English ; 15mil ; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 23-05-2019

Nhân viên kinh doanh(English,20tr,Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Quản lý chuỗi nhà hàng(Tiếng Anh, Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 24-05-2019

Trưởng nhóm Giám Sát Cơ ( 25-30mil, Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 24-05-2019
0969349393