Phiên Dịch Anh - Trung (Tiếng Trung, Anh; Bắc Giang; up to 15 ml)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Giang
 • 28-11-2022

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung; Bắc Giang; 20-30 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Giang
 • 27-11-2022

Nhân Viên Pháp Lý (Tiếng Trung; Bình Dương; 15-20 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Phiên Dịch kỹ Thuật SMT (Tiếng Trung; Bình Dương; 11-13 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Anh; Bắc Ninh; 15 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung; Hà Nội; 20-25 triệu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng Ban Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Anh, Hà Nội; 25 tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân Viên Biên Phiên Dịch (Tiếng Nhật; HCM; 13tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Nhân Viên IT (HCM;10-13tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Nhân Viên Phòng phân Tích (Tiếng Nhật/ Tiếng Anh; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân Viên QA (Hưng Yên; 13tr net)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung/Anh; Bắc Ninh; 15tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Sale & Marketing Manager (Tiếng Anh; Bắc Ninh; min 30tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Business Development Executive (Tiếng Anh; Bắc Ninh; 800-1200$)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Factory Manager (30-35tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân Viên phòng Kinh Doanh (Tiếng Nhật; Hà Nội; 15-17tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân Viên Đồ Gá (Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên Sản Xuất (Tiếng Nhật; Long An; 8tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Long An
 • 28-11-2022

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Nhật; Hà Nam; 500-800$)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022

Nhân Viên Máy In (Tiếng Nhật; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022

Sales Export (Tiếng Anh; Vĩnh Phúc; max 17tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Vĩnh Phúc
 • 28-11-2022

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Nhật & Tiếng Anh; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Phòng Bảo Dưỡng (Hà Nội; 8-12tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Giám Đốc Phát Triển Đại Lý (Tiếng Anh; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

Nhân Viên XNK (Tiếng Trung; Tiền Giang; max 12tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Tiền Giang
 • 27-11-2022

HRM (Tiếng Anh; Hà Nam; max 35tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022

Chuyên Viên Kinh Doanh (HCM; 15-20tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 27-11-2022

Trưởng phòng QA - CS (Tiếng Anh; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kỹ Thuật Sau Bán Hàng (Hải Dương; 9-13tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kinh Doanh (Hà Nội; 6-9tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Nhân Viên XNK (Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Nhân Viên Tuyển Dụng (Bắc Ninh; 550-800$)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

PE Staff (Tiếng Anh/Nhật/Trung; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

QA Staff (Tiếng Anh/Nhật; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Anh; Bắc Ninh; 450-550$)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 28-11-2022

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Anh/Nhật; HCM; 10-13tr)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022

ME Staff (Tiếng Anh/Nhật; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022

QA Staff (Tiếng Anh/Nhật; Hà Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nam
 • 28-11-2022

Phó Phòng Nhân Sự (Tiếng Anh; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 28-11-2022

Shipping and logistic supervisor (Tiếng Trung; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Long An
 • 28-11-2022

Kỹ Sư Chất Lượng (Tiếng Trung; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bình Dương
 • 28-11-2022

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Hà Nội; Tiếng Trung;)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hà Nội
 • 28-11-2022

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (HCM; Tiếng Trung)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 28-11-2022
0969349393