Chief Accountant (English; 2.000 USD; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 21-02-2019

Trưởng phòng nhân sự (Tiếng Anh; 30 triệu; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-02-2019

Trưởng phòng mua hàng (Tiếng Anh/Tiếng Trung; 1.500 USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 21-02-2019

Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh; 600 USD; Long An)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Long An
 • 21-02-2019

Sales Staff (English&Japanese; 13 mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Phiên dịch tiếng Nhật (N3; 13 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật (13tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 22-02-2019

Logistic Staff (English;13 mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Tiếng Anh; 35 tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Technical Manager (English; 30 mil; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 21-02-2019

Sales & Marketing Executive (Japanese; 3.000 USD; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-02-2019

Nhân viên IT (Tiếng Anh; 13 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Nhân viên kế toán (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 13 tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 20-02-2019

Cost Accountant (English; 20 mil; Hai Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hải Dương
 • 21-02-2019

Phiên dịch Tiếng Hàn (30 tr; Hải Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Dương
 • 21-02-2019

Sale manager (negotiate; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-02-2019

Purchasing Staff (13 mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Kaizen Engineer/ Kỹ sư cải tiến (English/Japanese; 800 USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 21-02-2019

Kỹ sư điện tử (13 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 21-02-2019

Nhân viên kế hoạch sản xuất (Tiếng Anh; 13 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 20-02-2019

Vice Factory Director (English; 60 mil; Phu Tho)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Phú Thọ
 • 20-02-2019

Sale Account Manager (English; 30mil; HN)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 20-02-2019

Tổng Giám đốc nhà máy (Tiếng Anh; 6000USD; HN)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 21-02-2019

Phiên dịch Tiếng Hàn (25tr;Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 20-02-2019

Phiên dịch Tiếng Anh (Sản xuất; 12 triệu; Vũng Tàu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 21-02-2019

Quản đốc sản xuất (HACCP; Tiếng Anh; 20 triệu; Vũng Tàu)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bà rịa - Vũng tàu
 • 20-02-2019

Phiên dịch Tiếng Nhật (N2; 12 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 21-02-2019

Tax Accountant (English;1000USD; Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 21-02-2019

Production Supervisor (English; 1500USD; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 20-02-2019

Design Supervisor (English;17mil;Dong Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Đồng Nai
 • 21-02-2019

Workshop Supervisor (English;22mil;Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 20-02-2019

Trợ lý - Phiên dịch Tiếng Hàn (Tiếng Hàn; 30 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Đồng Nai
 • 21-02-2019

Specfication Manager (English; 2000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-02-2019

Key Account Manager (English; 2000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-02-2019

Supplychain manager/ Material control manager (Tiếng Trung - 25 Mil)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 19-02-2019

Chăm sóc khách hàng (Tiếng Hàn; 25 triệu; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-02-2019

Chăm sóc khách hàng (Tiếng Hàn; 25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-02-2019

Phiên dịch Tiếng Hàn (20 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 12-02-2019

Quản lý truyền thông tiếp thị (English; 2000 USD; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 21-02-2019

Nhân viên bảo dưỡng (15tr; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hưng Yên
 • 19-02-2019

Sales Manager (English; 30mil; HN)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 19-02-2019

Trưởng phòng quản lý sản xuất (Khuôn nhựa; 45 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 19-02-2019

Trưởng phòng quản lý chất lượng (Nhựa; 45 triệu; Hưng Yên)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hưng Yên
 • 19-02-2019
0969349393