Chief Accountant (English; ERP; 2.000 USD; Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 19-01-2019

Nhân viên kế hoạch sản xuất (12 triệu; Đồng Nai)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Đồng Nai
 • 18-01-2019

HR Supervisor (English/Japanese; 20 mil; HCMC)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-01-2019

Sales & Marketing Executive (Tiếng Nhật; 1000UUSD; Hồ Chí Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-01-2019

Factory Manager (English;3000USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Bắc Ninh
 • 18-01-2019

Engineering Manager (English;1500USD; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

Senior QA Engineer (English;800USD;Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

Nhân viên kỹ thuật (10tr; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

Nhân viên bảo dưỡng (15 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-01-2019

GA/HR Staff (English/Japanese; 10 mil; Hung Yen)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hưng Yên
 • 18-01-2019

SMT Service Engineer (English; 1.200 USD; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-01-2019

Chief Accountant (English/Chinese; 2.000 USD; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 17-01-2019

Kỹ sư cơ điện ( 15 triệu; HCM/HP/HN)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh Hà Nội Hải Phòng
 • 18-01-2019

Phiên dịch Tiếng Hàn ( 15tr; Hải Phòng)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hải Phòng
 • 17-01-2019

Production Manager ( English; 1000$; Binh Duong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bình Dương
 • 16-01-2019

QA/QC Manager (1000USD; Bình Dương)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bình Dương
 • 16-01-2019

Quản lý tuân thủ ( Tiếng Anh/Tiếng Trung; 25tr; Quảng Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 16-01-2019

Giám sát/ Trưởng phòng IT (Thỏa thuận; Quảng Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Quảng Nam
 • 17-01-2019

Giám sát phòng mẫu ( Tiếng Anh/Tiếng Trung; 20tr; Quảng Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Quảng Nam
 • 16-01-2019

Giám sát phòng in (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 1.500 USD; Quảng Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 17-01-2019

Merchandiser Staff (English/Chinese; 1.500 USD; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Quảng Nam
 • 16-01-2019

Production Manager (English/Chinese; Garment; 2.000 USD; Quang Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Quảng Nam
 • 16-01-2019

Quản lý nhà máy (Tiếng Anh/Tiếng Trung; 3.000 USD++; Quảng Nam)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Quảng Nam
 • 16-01-2019

R&D Staff (English/Japanese N3; 7 mil; HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-01-2019

Giám sát sản xuất (13-25 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 16-01-2019

R&D Senior Engineer (English/Japanese N3, 15 mil, HCM)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2019

Quản lý trung tâm (15 triệu + com)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 16-01-2019

Giám đốc trung tâm Tiếng Anh (25 mil; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 14-01-2019

Phiên dịch tiếng Hàn (18 triệu; Hòa Bình)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hòa Bình
 • 12-01-2019

Senior HR Recruiter (1000USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hồ Chí Minh
 • 19-01-2019

Giám đốc phát triển kinh doanh (Tiếng Anh; 2.000 +Com; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2019

Marketing Executive (20 mil, Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 10-01-2019

IT Executive (English; 1.000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2019

Trợ lý quản lý bán hàng vùng (Tiếng Anh; 2.000 USD; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2019

Brand Manager (English; 3.000 USD; Ha Noi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 15-01-2019

Direct Marketing Manager (USD3000; Ho Chi Minh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hồ Chí Minh
 • 17-01-2019

Kỹ sư kiểm tra SMT (Tiếng Anh/ tiếng Trung; 18 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-01-2019

Kỹ sư thiết bị SMT (Tiếng Anh/Tiếng Trung; 18 triệu; Bắc Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 17-01-2019

Compliance Assistant Manager (USD2000; Hai Phong)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Hải Phòng
 • 18-01-2019

Store manager (English;2000USD;Hanoi)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2019

Quản lý Marketing (Chinese;50 triệu; Hà Nội)

SHR VINA.CO.LTD,

 • Hơn 2000$
 • Hà Nội
 • 19-01-2019

Finance Admin (Chinese- English; 18mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

ERP Engineer (18mil;Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

AP engineer (English;18mil;Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 18-01-2019

SFCS Engineer (English; 18mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 1000$ - 2000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019

Network admin (English; 18mil; Bac Ninh)

SHR VINA.CO.LTD,

 • 500$ - 1000$
 • Bắc Ninh
 • 19-01-2019
0969349393